Delegeretmøde 2020

Der er delegeretmøde i Din Sundhedsfaglige A-kasse 29. oktober 2020.

Mødet afholdes digitalt fra kl. 10:00 - 13.00.

Her kan du som medlem få indflydelse på a-kassens arbejde.

Du kan:
•Stille forslag, der skal behandles af delegeretforsamlingen
•Overvære delegeretmødet som tilhører
•Stille op til hovedbestyrelsen, der er ansvarlig for administrationen og fastlægger de overordnede linjer

Til- eller afmelding
Både delegerede og tilhører skal til- eller afmelde sig nedenfor senest 8. oktober 2020.

Har du tilmeldt dig delegeretmødet men vil melde afbud, skal du skrive til os på delegeret@dsa.dk

Praktisk information
Se praktiske oplysninger

 

Til- eller afmelding

*
*
*
*
Deltagelse:
*
Jeg er:
*

Til top