Dagpenge generelt

DSA udbetaler dagpenge til dig, hvis du ikke har fået job, efter du har afsluttet din uddannelse, hvis du har mistet dit job, eller hvis du er stoppet som selvstændig erhvervsdrivende.

Når du er ledig, står vi klar til at hjælpe dig videre i din karriere. Vi tilbyder blandt andet sparring på dine ansøgninger og råd og vejledning til jobsøgning, så du hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. 

Du har ret til dagpenge i op til 3.848 timer inden for en periode på 3 år. 

Betingelser

For at få dagpenge skal du:

  • have været medlem af DSA i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, kan din tidligere medlemsperiode medregnes.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt arbejdssøgende og være tilmeldt jobnet.dk som ledig fra din første ledighedsdag.
  • som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • som deltidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 159.012 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 13.251 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Hvis du indberetter højeste medregningsbeløb pr. måned, vil det således tager dig 1 år at optjene retten til en ny dagpengeperiode. Hvis din indtjening er mindre og du dermed indberetter et mindre beløb vil optjeningsperioden være tilsvarende længere. Dette gælder både fuldtids- og deltidsforsikrede.

Har du arbejde på deltid, eller arbejder du som vikar, skal du bruge en frigørelsesattest (AR 230), hvis du vil have supplerende dagpenge.

Beregning

Hvis du er ledig for første gang, eller du har genoptjent retten til en ny periode med dagpenge, beregner vi din dagpengesats på baggrund af de 12 bedst lønnede måneder inden for de seneste 24 måneder. De 24 måneder skal ligge før din ledighed. Din dagpengesats bliver beregnet på timebasis, da du forbruger dine dagpenge pr. time.

Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, skal alle månederne med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder indgå i beregningen af din dagpengesats.

Hvis du ikke har haft en lønindtægt inden for de seneste 24 måneder, kan vi beregne din dagpengesats på grundlag af alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 36 måneder. 

Den højeste sats, du som fuldtidsforsikret kan få, er på 19.083 kr. om måneden (2020-tal). Det kræver, at du i gennemsnit har tjent mindst : 23.047 kr. om måneden (2020-tal). Deltidsforsikrede kan højst få 12.722 kr. om måneden i dagpenge. Der ingen ingen mindstesats for, hvor mange dagpenge du kan få.

Har du først fået beregnet en dagpengesats, vil den ikke blive genberegnet, så længe du er ledig. På den måde bliver det mere attraktivt at tage lavere lønnet arbejde i kortere perioder, mens du er ledig.

Jeg har haft egen virksomhed 

Hvis du har haft din egen virksomhed, er det vigtigt, du aktivt har lukket virksomheden, solgt eller overdraget den til en anden, før du kan modtage dagpenge. 

Læs mere om reglerne for selvstændig virksomhed her.

Jeg er nyuddannet

Er du nyuddannet, og har du endnu ikke fået et job, kan du melde dig ledig. Læs mere om hvad du skal gøre, og hvornår du har ret til dagpenge.

Nyuddannet uden job


Til top