Udlandet

Overvejer du at søge job, eller har du allerede fået job i udlandet, så kan du herunder læse om reglerne for arbejdsløshedsforsikring i udlandet og dine muligheder for fx at søge støtte til rejseomkostninger eller få dagpenge med til udlandet. 

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, inden du planlægger at tage afsted eller komme tilbage til Danmark. Det er derfor vigtigt, at du læser de relevante regler nedenfor og kontakter os, hvis du har spørgsmål.  

Job i Sverige eller Norge  

Der er gode muligheder for at få arbejde i både Sverige og Norge. Du finder flere informationer om at arbejde i Norden på Norden.org.

Job i Sverige

Øresunddirekt
Hvis du overvejer at søge job i Sverige kan du kontakte organisationen Øresunddirekt eller finde information på deres hjemmeside om de praktiske forhold, fx skat og sygesikring, der gør sig gældende, når man pendler mellem Danmark og Sverige.
Læs mere om at bo i Danmark og arbejde i Sverige her.
Søg i databasen og find et job indenfor det sundhedsfaglige område i Skåne her.

Jobcenter København
Skal du flytte til Sverige og ønsker du at søge job i Sverige, kan du også få hjælp af jobcenter København. Skriv en mail med dit navn, dimittendår og eventuelt speciale til Kim Bentzen på kim.bentzen@bif.kk.dk, så kan han hjælpe dig i gang med din jobsøgning. 

Lønnen i Sverige
Lønnen på det sundhedsfaglige område er som udgangspunkt en smule lavere i Sverige end i Danmark

Arbejdstid
Heltid: 38,25 timer om ugen, deltid kan aftales.

Transporttider - eksempler
Fra Købehavns Hovedbanegård til Malmö Triangeln: 28. min. + 5 min. til fods
Fra Købehavns Hovedbanegård til Lund: 45 min. + 10 min. til fods

Autorisation
Du skal ansøge den svenske socialstyrelse om en autorisation. Læs mere på socialstyrelsen.se

Søg om ret
Du har mulighed for at søge om ret til at kalde dig specialsygeplejerske, hvis du har et speciale. Søg allerede nu og undgå ventetiden senere. Det er helt gratis. Se mere på socialstyrelsen.se

Job i Norge

Særligt for Norge 
Når du arbejder for en norsk arbejdsgiver, bliver du automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikringen (folketrygden) i Norge, som administreres af NAV. 

Kort vikariat i Norge
Er der tale om et kort vikariat (op til tre måneder), kan du vælge at forsætte dit medlemskab her i DSA, mens du arbejder i Norge. Du vil således være dobbeltforsikret i en periode (forsikret i DSA og i NAV samtidig). Når du kommer hjem fra Norge, skal du derfor have tilbagebetalt det kontingent, du indbetalte til DSA i den periode, du var dobbeltforsikret. Til brug for tilbagebetaling af dit kontingent, skal du rekvirere et ”PDU1 dokument” hos nav.no. Når du har modtaget dokumentet fra NAV, skal du sende en kopi til os som dokumentation for din dobbeltforsikring i perioden.

Fast stilling i Norge
Bliver du ansat i en fast stilling, skal du meldes ud af DSA, mens du er forsikret i Norge. Hvis du sender en mail eller et brev til os og oplyser fra hvilken dato, du er omfattet af forsikringen i Norge, så vil vi melde dig ud af DSA fra denne dato. 

Ny dagpengeret og -sats
Dine arbejdstimer fra Norge kan ikke tælle med til genoptjening af en ny dagpengeret, medmindre ovennævnte dokumentation foreligger. (Husk også at sende kopi af dine lønsedler til os, når du søger om dagpenge).

Du skal være opmærksom på, at man ikke kan få beregnet en dagpengesats på baggrund af arbejde i Norge.

Hvor finder jeg job i Norge: 
www.nav.no
www.jobbsafari.no
www.jobnet.dk
www.eures.dk
http://www.finn.no/jobb

Du kan også søge igennem vikarbureauer. Kontakt din organisation for at få gode råd om at arbejde som vikar i udlandet.

Autorisation i Norge 
Søg om autorisation i Norge på sak.no.

Du kan regne med en ekspeditionstid på max. 6 uger, hvor den går fra ansøgningen er modaget til gebyret er betalt.  
Prisen for at få en aurorisation er 1560 norske kroner.

Job i Grønland

Er du sundhedsprofessionel, og overvejer du at arbejde i Grønland, kan vi hjælpe dig. 

DSA har samarbejde med Det grønlandske Sundhedsvæsen. Du kan få flere oplysninger hos Mia Lemke, som er sundhedsfaglig rekrutteringskonsulent i Det grønlandske Sundhedsvæsen. Mia Lemke kan træffes på telefon: 52 24 59 96.

Job i et andet EØS-land

Du finder informationer om at arbejde i udlandet på hjemmesiden EURES og på din faglige organisations webside:

Arbejdsløshedsforsikring:
Arbejder du i et andet EØS-land end Danmark, skal du være medlem af dette lands arbejdsløshedsforsikring. 

Du skal derfor melde dig ud af DSA fra den dag, du er optaget i arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land, da du ikke må være dobbelt forsikret. Du skal først melde dig ud af DSA, når du er sikker på, at du er omfattet af det andet EØS-lands forsikring. 

Der er dog få situationer, hvor du stadig kan være medlem hos os. Det gælder, hvis dit arbejde i det andet EØS-land ikke giver dig ret til at blive forsikret der, eller du er udstationeret for en dansk arbejdsgiver. Henvend dig i god tid til DSA, så det kan blive afklaret, hvor du skal være medlem.

Ydelser i et andet EØS-land
Hvis du skal søge ydelser i et andet EØS land, skal myndighederne i dette land have dokumentation for dine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark.
Du skal udfylde denne ansøgning om PDU1 og sende den til DSA. du kan sende den som vedhæftet fil via Min Indbakke på Mit DSA.

Hjem fra et andet EØS-land

Hvis du har været i udlandet mindre end fem år

Når du kommer hjem fra et ophold i et andet EØS-land og har været arbejdsløshedsforsikring dér, kan du få overført din forsikringsanciennitet fra EØS-landet til DSA. Det kræver dog, at du søger om medlemskab i DSA senest 8 uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Overskrider du fristen på de 8 uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år (2020-tal).

Sådan gør du:

 • Ansøg om medlemskab inden der gået 8 uger, efter arbejdsløshedsforsikringen ophørte. Du kan melde dig ind her. 
 • Få en attest ”PD U1” fra den organisation, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i EØS-landet.
 • Send attesten ”PD U1” til DSA. Du kan sende den som en vedhæftet fil i en besked via Min Indbakke på Mit DSA.
 • Sørg for at få alle lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har DSA brug for dine lønsedler, og det er derfor vigtigt, at de er til rådighed. 

Hvis du bliver ledig:
Er du ledig, når du vender tilbage, skal du søge om optagelse i DSA og melde dig ledig på jobnet.dk hurtigst muligt. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke er medlem af DSA og har meldt dig ledig i jobcenteret. Læs mere om at melde dig ledig her.  

Nyttige links:
Arbejdsløshedsforsikring i Norge
Arbejdsløshedsforsikring i andre EØS-lande 

Hvis du har været i udlandet mere end fem år


Når du kommer hjem fra et ophold i et andet EØS-land
 og har været arbejdsløshedsforsikring dér, kan du få overført din forsikringsanciennitet fra EØS-landet til DSA. Det kræver dog, at du..
 • begynder at arbejde i Danmark og har mindst 296 arbejdstimer som fuldtidsforsikret og 148 som deltidsforsikret indenfor 12 uger/3 måneder.  
 • søger om medlemskab i DSA senest 8 uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Overskrider du fristen på de 8 uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år (2020-tal).
Sådan gør du:
 • Ansøg om medlemskab inden der gået 8 uger, efter arbejdsløshedsforsikringen ophørte. Du kan melde dig ind her. 
 • Få en attest ”PD U1” fra den organisation, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i EØS-landet.
 • Send attesten ”PD U1” til DSA. Du kan sende den som en vedhæftet fil i en besked via Min Indbakke på Mit DSA.
 • Sørg for at få alle lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har DSA brug for dine lønsedler, og det er derfor vigtigt, at de er til rådighed. 

Hvis du bliver ledig:
Er du ledig, når du vender tilbage, skal du søge om optagelse i DSA og melde dig ledig på jobnet.dk hurtigst muligt. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke er medlem af DSA og har meldt dig ledig i jobcenteret. Læs mere om at melde dig ledig her. 

Nyttige links:
Arbejdsløshedsforsikring i Norge
Arbejdsløshedsforsikring i andre EØS-lande 

Dagpenge med til udlandet

Dagpenge med til et EØS-land 

Hvis du er ledig og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, har du mulighed for at få dagpenge med til udlandet i op til tre måneder. 

4-ugers krav
For at få dagpenge med til udlandet skal du være statsborger i et EØS land eller Schweiz. Du skal som hovedregel have været ledig i mindst fire uger op til din afrejse. I den periode skal du være helt ledig. Hvis du arbejder i mere end to dage, afbryder det fire ugers perioden. Det betyder, at du ikke kan få supplerende dagpenge i perioden.
Enkelte sygedage og feriedage kan tillades, men er du blevet syg eller skal holde ferie, skal du kontakte DSA og høre nærmere.

Dispensation for 4-ugers kravet
Du kan få dispensation fra kravet om fire ugers ledighed, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser og udfylder en ansøgning senest 14 dage før din afrejse.

 • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde (varigt arbejde, eller et vikariat på fem uger eller mere) eller begynde på mindst 18 måneders uddannelse. Det kræver, at du flytter fra en fælles adresse.
 • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i et EØS-land.
 • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land.
 • Du skal til Færøerne og er dagpengeberettiget. 
 • Du er statsborger i det EØS-land, du vil rejse til. Det kræver kun, at du har været ledig og tilmeldt jobcentret i en uge. 

Send gerne din PDU2 ansøgning via e-mail og skriv "PDU2 ansøgning" i emnefeltet.  
Du modtager herefter en attest PDU2 samt vejledning fra DSA, som du skal tage med til det EØS-land, du rejser til. Her skal du melde dig ledig senest syv dage efter afrejse fra Danmark. Vi udbetaler dine EØS-dagpenge, når du har indsendt dagpengekort. 

Finder du ikke arbejde i det pågældende land, er det vigtigt, at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig jobcentret inden attestens (PD U2) udløb. 

Hvis du først kommer hjem, efter fristen er udløbet, mister du retten til at få dagpenge. For igen at have ret til dagpenge, skal du arbejde mindst 296 timer indenfor en periode på tre måneder.

Dagpenge med uden for EØS-området

Som ledig dagpengemodtager kan du modtage dagpenge i op til fem dage, når du søger job i udlandet. Der skal være tale om et konkret job. Det er ikke nok, at du er tilmeldt et vikarbureau.

For at du kan modtage dagpenge, skal du inden afrejse henvende dig i DSA og i Jobcentret. Her skal du vise dokumentation for, at du er indkaldt til en jobsamtale og vise din rejseplan.

Økonomisk støtte til jobsøgende 18-35 årige 

Økonomisk støtte til jobsamtale eller nyt job
Er du blevet kaldt til jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island, kan du via EU-jobmobilitetsordningen "Dit første EURES-job" søge om økonomisk støtte til at finansiere rejsen. Dette gælder også, hvis jobsamtalen til jobbet i et andet EU-land, Norge eller Island foregår i dit eget bopælsland, og du har en betydelig rejseafstand. Det er Sverige, der administrerer ordningen, men du kan ansøge via Jobcenter København.

Du kan også søge om økonomisk støtte til rejsen og midlertidig bolig, hvis du allerede har fået et job i et andet EU-land, Norge eller Island. 

Betingelser:  

 • Du er mellem 18 og 35 år.
 • Du er statsborger i et EU-land, Norge eller Island. 
 • Jobbet har en minimum varighed på seks måneder. 
 • Arbejdstiden på jobbet er minimum 50% af en normal arbejdsuge. 
 • Du søger om økonomisk støtte før afrejse fra dit eget land og før datoen for jobsamtalen/ startdatoen for din ansættelse. Du kan ikke få økonomisk støtte med tilbagevirkende kraft.
 • Du må ikke modtager økonomisk støtte til at finansiere rejsen/ midlertidig bolig af arbejdsgiveren eller andre projekter eller myndigheder. 

Du har også mulighed for at søge om støtte til et forberedende kursusforløb. Indholdet i kurset kan fx være sprog- eller fagrelateret. Kurset skal hjælpe dig til at få optimale forudsætninger, inden du starter i et nyt job i et andet EU-land. 

Du kan læse mere om ordningen ”Dit første EURES-job” her.

Grænsearbejder

Er du grænsearbejder, skal du være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Hvis du ikke arbejder på fuld tid, kan du kontakte a-kassen i det land, hvor du arbejder for at høre, om du kan få dagpenge for de timer/dage, hvor du er ledig.

Bliver du helt ledig, skal du have dagpenge i det land, hvor du bor. Du skal selv sørge for at blive forsikret i bopælslandet med det samme, som forsikringen ophører i det land, hvor du har arbejdet.

Bor du i Danmark, skal du derfor straks søge om optagelse på vores hjemmeside og melde dig ledig på jobnet.dk. Vi kan kun medregne din forsikringsperiode og arbejde i det andet EØS-land, hvis vi har modtaget din ansøgning om optagelse senest otte uger efter, at forsikringen ophører i det andet EØS-land.

Du kan først få dagpenge fra den dag, hvor du har meldt dig ledig på jobnet.dk. Du skal orientere dit jobcenter ved tilmeldingen om, at du er grænsearbejder. Du kan samtidig melde dig ledig i det andet EØS-land.

Udbetaling af dagpenge er betinget af, at vi har fået dokumentation for din forsikringsperiode i det andet EØS-land. Du skal derfor bede myndigheden i landet om en attest PD U1.

Udstationering

Skal du eller din ægtefælle/samlever udstationeres, er det en god idé at kontakte os i god tid, inden du rejser.

Ophold udenfor EØS

Grønland

Du kan være medlem af DSA, uanset om du arbejder i Grønland eller ej.

Vælger du at melde dig ud af DSA i den periode, hvor du opholder dig i Grønland, kan du først blive optaget igen, når du er vendt tilbage og bor fast i Danmark. I den situation har du tidligst ret til dagpenge et år efter, du er optaget.

Der er en undtagelse fra denne regel. Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver, kan du blive optaget som medlem i DSA, mens du er i Grønland. Du må dog højst være væk i seks år. Hvis du har meldt dig ud, skal vi have din ansøgning om optagelse inden et år efter, at du har skiftet bopæl til Grønland.

Færøerne

Fra 1. januar 2015 sker der en koordinering af arbejdsløshedsforsikringen i Danmark og Færøerne. Det betyder, at et ledigt medlem af en dansk a-kasse kan søge job på Færøerne i 3 måneder med ret til dagpenge fra sin danske a-kasse og omvendt. Efter udløbet af de 3 måneder kan den ledige indtræde direkte i en dansk a-kasse i Danmark eller i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem ALS på Færøerne.

Får du arbejde på Færøerne, skal du være medlem af den færøske arbejdsløshedsforsikring. Først når du er sikker på, at du er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ud af DSA. Du bliver meldt ud fra den dato, hvor du er forsikret på Færøerne.

Du kan kun melde dig ud skriftligt pr. brev eller e-mail.

Skal du arbejde mindre end et halvt år, kan du søge om at blive fritaget for at betale til den færøske arbejdsløshedsforsikring. Så kan du stadig være medlem af DSA. Det kan også være i tilfælde af, at du ikke er omfattet af den færøske forsikring. Kontakt DSA, da vi skal have fritagelsen bekræftet fra de færøske myndigheder.

Du kan overføre dine forsikringsperioder fra Færøerne, hvis du søger om optagelse senest 8 uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring på Færøerne er ophørt. Vi skal have modtaget din ansøgning, inden de 8 uger er gået.  Du kan melde dig ind i DSA på dsa.dk.

Overskrider du fristen på de 8 uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år (2020-tal).

Samtidig skal du have en attest N301, der bekræfter din arbejds- og forsikringsperioder på Færøerne. Den skal du have fra myndighederne/a-kassen på Færøerne.

Andre lande

Hvis du skal til et land udenfor EØS, kan du vælge at være forblive medlem af DSA. Alt efter hvor lang tid du skal være i udlandet, kan det være en fordel for dig med hensyn til din dagpengeret.

Kontakt os derfor i god tid, inden du rejser, så vi kan give dig vejledning i forhold til din særlige situation.

EØS-lande

EØS lande EØS (øvrige områder)
Belgien Azoerne
Bulgarien Balearerne (Mallorca, Ibiza)
Cypern (den græske del) Ceuta
Danmark De Canariske Øer
Estland Fransk Guyana
Findland Gibraltar
Frankrig Guadeloupe
Grækenland Hebriderne
Holland Isle of Wight
Irland Madeira
Island Martinique
Italien Melilla
Kroatien Orkney Øerne
Letland Réunion
Liechtenstein Shetlandsøerne
Litauen St. Martin (den franske del)
Luxembourg Western Isles
Malta
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Schweiz
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

 

 


Til top