Regler og muligheder

Ophold andet sted end bopælen i Danmark  
Du kan bevare sygedagpengene, mens du midlertidigt opholder dig udenfor dit hjem, men fortsat er i Danmark.

Ophold i det øvrige udland 
Kun i ganske særlige tilfælde, kan du få dagpenge mens du opholder dig midlertidigt i det øvrige udland. Det er muligt, hvis du ikke kan blive behandlet i Danmark eller hvis en lægeordineret rekreation ikke er mulig i Danmark.

Sygdom under ferie
Er du blevet syg inden din ferie, men ønsker at holde den alligevel, skal du melde dig rask inden ferien. Du kan ikke få sygedagpenge i ferieperioden. Dette kan være aktuelt, hvis du ønsker at holde en planlagt ferie uden for Danmark, EØS-landene og Schweiz. Her skal ferien aftales med din arbejdsgiver og/eller kommune. Er du fortsat syg efter ferien, kan du igen få løn under sygdom med refusion til arbejdsgiver eller sygedagpenge.

Som delvist sygemeldt, kan du kun holde ferie ved at melde dig rask. 

Er du delvist sygemeldt, så du fx arbejder tre dage og er sygemeldt to dage, kan du godt holde ferie på arbejdsdagene. Sygedagpengeudbetalingen eller refusionen til arbejdsgiver bliver genoptaget efter ferien, hvis du fortsat er syg. Det er vigtigt, at du har aftalt din ferie med kommunen, da ferie under sygdom ikke må forhindre din behandling, opfølgning mv. 

Udbetaling af feriepenge
Har du ikke holdt din ferie på grund af sygdom, kan du den 30. september i samme ferieår få udbetalt den del af feriepengene, der svarer - til hovedferien. Det vil sige op til tre uger.  Det samme gælder for restferien, hvis du fortsat er syg frem til 30. april det følgende år. 

borger.dk er der en vejledning om, hvordan du får feriepengene udbetalt.  Feriepengene udbetales uden modregning i sygedagpengene.

Deltagelse i undervisning
Du kan deltage i undervisning, hvis undervisningen ikke forsinker eller hindrer, at du bliver rask eller hindrer din revalidering. Vær opmærksom på, at reglerne også gælder i den periode, hvor du modtager løn under sygdom. 

Erhvervsmæssig undervisning 
Er du begyndt på en uddannelse eller skolegang som fx HF eller Merkonom, inden du blev syg, kan du godt deltage i undervisningen, mens du er syg. 

Begynder du en erhvervsmæssig uddannelse eller skolegang, mens du er syg, kan du deltage i undervisningen i op til seks timer pr. uge.

Anden undervisning 
Du kan deltage i fritidsundervisning, aftenskole og daghøjskole mv., uanset antallet af timer, så længe, at undervisningen kan forenes med sygebehandlingen.