REGLER OG MULIGHEDER

Retten til at afvise behandling

Kommunen skal indhente en vurdering fra Regionens kliniske funktion om en anden behandling kan anbefales. Det får ikke betydning for din ret til sygedagpenge, hvis du afviser at modtage den anbefalede behandling, og sygedagpengene kan heller ikke standses med henvisning til, at du ved denne adfærd forhaler helbredelsen.

Du har forsat pligt til at lade dig undersøge. 

Forsøget omfatter alene lægebehandling i snæver forstand, det vil eksempelvis sige behandlinger foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin.

Forsøget omfatter eksempelvis ikke genoptræning efter operation, eller behandling hos en fysioterapeut, uanset om det er en læge, der har anbefalet behandlingen, idet borgeren som hidtil skal bidrage til egen helbredelse. Endvidere omfatter forsøget ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog, da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand.

Men ønsker du ikke at medvirke til, at din sag forelægges den kliniske funktion til vurdering, kan kommunen standse dine sygedagpenge.