JOBAFKLARINGSFORLØB

Jobafklaringsforløb 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få forlænget dine sygedagpenge, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. 

Et jobafklaringsforløb tilpasses dine forudsætninger og behov med henblik på, at du kan bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Et forløb kan vare fra få måneder til højst 2 år. Du har ret til at få et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Du vil under forløbet modtage  ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau, der er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.  

Hvis du er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og inddragelse af din arbejdsgiver. Hvis du modtager løn under sygdom, har din arbejdsgiver ret til refusion for det antal timer, som du er ansat. 

Du har ret til en gennemgående og koordinerende sagsbehandler under forløbet. Når du vurderes at være arbejdsdygtig, skal jobafklaringsforløbet ophøre.

Billede

Mulighed for sygedagpenge 
Med den tidsbegrænsede ordning fra 1. januar 2016 frem til 31. december 2017 kan du i jobafklaringsforløbet få ret til sygedagpenge. 

Hvis din læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom, og du opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, kan du overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Retten indtræder den dag, hvor din læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom. For at få sygedagpenge fra den dag vurderingen fandt sted, skal du huske at ansøge senest 8 uger efter. 

Når din læge vurderer, at du ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil du igen have ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.