Fortsat syg

Få et beskæftigelsestilbud

Mens du er syg, kan kommunen tilbyde dig beskæftigelsestilbud som fx mestringskursus, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Kommunen kan vælge at betale for befordring, hjælpemidler og mentor.

Beskæftigelsestilbuddet gives efter en konkret vurdering og skal afpasses din situation og sygdom. Tilbuddet må ikke forhindre, at du bliver rask. Hvis du mener, at et tilbud ikke er foreneligt med din sygdom, skal kommunen kontakte din læge. Det skal kommunen også, hvis den er i tvivl om, hvorvidt tilbuddet er foreneligt med sygdommen.

Også her er det vigtigt, at du deltager i kommunens tilbud. Kommunen kan ellers standse dine sygedagpenge eller dagpengerefusionen til din arbejdsgiver. For at få sygedagpengene igen, skal du deltage i tilbuddet senest fire uger efter, at du har fået at vide at pengene er standset. 

Refusion til arbejdsgiver

Hvis du er syg i mere end 30 kalenderdage, kan din arbejdsgiver få refunderet den andel af din løn, der svarer til sygedagpengene. Det er en betingelse, at du har ret til sygedagpenge. Du skal derfor orientere kommunen om ændringer i dine forhold, som kan få betydning for din ret til sygedagpenge. Mister din arbejdsgiver sygedagpengerefusion, kan det i visse situationer få arbejdsretlige konsekvenser for dig.