Fortsat syg

Visitation og opfølgning
På baggrund af oplysningsskemaet og en personlig samtale med dig, skal kommunen senest efter otte ugers sygdom placere dig i en af de tre kategorier, du ser i skemaet.

Opfølgningssamtalerne skal være personlige medmindre:

  • Din helbredssituation er uproblematisk, og du forventer at være rask inden for 14 dage.
  • Din sygdom forhindrer, at du kan møde frem personligt.
  • Du deltager i en aktivitet eller tilbud, som du har aftalt med kommunen.
  • Du er delvist sygemeldt og har delvist genoptaget arbejdet.

Din opfølgningsplan
Kommunen udarbejder en opfølgningsplan, der fokuserer på, at du:

  • Har mulighed for at fastholde dit arbejde.
  • Kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Har det kortest mulige fravær.

Kommunen skal senest have udarbejdet opfølgningsplanen ved din anden opfølgningssamtale. Kommunen foretager en samlet vurdering af dit behov for behandling, optræning, revalidering, arbejdspladsfastholdelse mv. Herefter bliver den nødvendige indsats iværksat for, at du kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kommunen skal inddrage dig i opfølgningen og inddrager fx arbejdsplads, læge, a-kasse og/eller din faglige organisation efter behov.

Det er vigtigt, at du deltager i kommunens opfølgning, da kommunen ellers kan standse dine sygedagpenge eller dagpengerefusion til din arbejdsgiver. For at få sygedagpengene igen, skal du deltage i opfølgningen senest fire uger efter, at du har fået besked om at pengene er standset.

KATEGORI DIN SITUATION KOMMUNENS HANDLING
Kategori 1 Du forventes at være rask inden for 8 uger og vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kommunens første opfølgning skal ske senest otte uger efter første fraværsdag. Kommunen planlægger selv, hvornår og hvordan opfølgningen herefter skal foregå.
Kategori 2 Du forventes at være rask senere end 8 uger efter første fraværsdag.

Kommunen følger op første gang senest inden udgangen af ottende uge regnet fra første fraværsdag. Du skal efter den første opfølgningssamtale selv booke de følgende samtaler digitalt. Du kan i særlige tilfælde fritages for kravet om digitalt selvbookning, hvis kommunen vurderer, at der er særlige forhold, fx helbredsforhold, hertil. Der skal følges op mindst fire gange inden for det første halve år regnet fra første fraværsdag. Efter de første 6 måneder aftales opfølgningen mellem dig og din kommunen. 

Kategori 3

Du forventes at være rask senere end 8 uger fra første fraværsdag. Og hvor der ud over de helbredsmæssige forhold også er andre udfordringer i forhold til at vende tilbage til arbejdet, herunder sociale forhold, der kræver iværksættelse af en tværfaglig indsats.

Kommunen følger op første gang senest inden udgangen af ottende uge regnet fra første fraværsdag. Du skal efter den første opfølgningssamtale selv booke de følgende samtaler digitalt. Du kan i særlige tilfælde fritages for kravet om digitalt selvbookning, hvis kommunen vurderer, at der er særlige forhold, fx helbredsforhold, hertil. Der skal følges op mindst fire gange inden for det første halve år regnet fra første fraværsdag. Efter de første 6 måneder aftales opfølgningen mellem dig og din kommunen.