FORTSAT SYG

Syg i mere end 30 dage

Er du sygemeldt fra dit arbejde i mere end 30 kalenderdage, skal din arbejdsgiver melde sygefraværet til din kommune. Det skal ske senest fem uger efter første fraværsdag.

Sygefraværssamtale med arbejdsgiver 

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en sygefraværssamtale senest fire uger efter første sygedag. Samtalen vil dreje sig om, hvornår du forventer at kunne arbejde igen – helt eller delvist – og om der er særlige skånehensyn. Samtalen er så vidt muligt personlig.

Din arbejdsgiver videregiver bestemte oplysninger til kommunen. Fx om dit sygefravær forventes at vare mere end otte uger. På den måde kan kommunen vurdere, om du har brug for en særlig indsats. 

Du har ikke pligt til at deltage i samtalen, og det har ingen konsekvenser for din ret til sygedagpenge, om du deltager. Det kan dog få konsekvenser for din ansættelse.

Få en fastholdelsesplan

Hvis du forventer at være syg i mere end otte uger, kan du ved sygefraværssamtalen eller senere bede om en fastholdelsesplan. Den skal beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan starte på arbejde igen. 

Din arbejdsgiver kan afslå at udarbejde planen, hvis vedkommende ikke mener, at der er behov for det. Er der udarbejdet en plan, skal du medbringe den til næste opfølgningsmøde i kommunen. 

Mulighedserklæring

Du og din arbejdsgiver kan lave en mulighedserklæring, mens du er syg. Det sker, når arbejdsgiveren ønsker at få dokumenteret, at du er uarbejdsdygtig, og ønsker at vide, hvornår du forventes at være rask igen. Eventuelle skånebehov skal også afklares. 

Du og din arbejdsgiver udfylder første del af erklæringen. Din læge skal herefter udfylde en anden del af erklæringen med sine vurderinger af din uarbejdsdygtighed og eventuelle skånebehov. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver fortsat kan bede om en almindelig lægeerklæring.

Husk oplysningsskemaet 

Kommunen sender et oplysningsskema til dig, når anmeldelsen af dit fravær er modtaget. Du skal udfylde skemaet og returnere det til kommunen senest otte dage efter, det er afsendt, medmindre du har en anden aftale.

Kommunen kan standse dine sygedagpenge eller dagpengerefusionen til din arbejdsgiver, så længe du ikke har returneret skemaet. For at få sygedagpengene igen, skal du returnere oplysningsskemaet senest fire uger efter, at du har fået meddelelse om, at pengene er standset.