Misbrug

Kontakt DSA hvis du har brug for hjælp til at tackle misbrug.

DSA har sin egen job- og misbrugskonsulent, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om de signaler, du har observeret, er udtryk for et misbrug. Misbrugskonsulenten fungerer som sparringspartner ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp og klæder dig på til at handle på de signaler, du oplever. Hvad enten du er kollega, chef, pårørende eller selv er misbruger kan konsulenten komme med forslag til, hvordan du kan takle situationen og være med til at få sat en handlingsplan i gang.

Misbrug er ofte omgivet af berøringsangst og fordomme. Du er måske blevet part i en misbrugsproblematik på din arbejdsplads, som er gået i hårdknude. Eller du oplever, at en medarbejder eller kollega er havnet i et misbrugsproblem, og du føler, du mangler erfaring i at rådgive og hjælpe.

Læs mere om alkohol og narkotika på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Sundhed og livsstil.

Tegn på, at et menneske kan have et misbrug af alkohol eller medicin

Arbejdsindsats og – disciplin ændres

 • Sygedage falder omkring fridage 
 • Meget sammenhængende sygdom eller tilbagevendende perioder med sygdom 
 • Opsigelse uden at have et andet arbejde 
 • Ændret arbejdsevne 
 • Deadlines der ikke overholdes 
 • Aflysning af møder og aftaler, ofte i sidste øjeblik

Ændret adfærd – personen bliver måske mere:

 • Aggressiv 
 • Manipulerende 
 • Pludselige stemningsskift 
 • Forsvarende, forklarende og undskyldende 
 • Ked af det 
 • Følelsesmæssig labil 
 • Friskfyragtig

Ændret udseende:

 • Ser slidt ud 
 • Vigende blik 
 • Svedende 
 • Opsvulmet i ansigtet 
 • Rystende hænder 
 • Meget make-up, meget parfume 
 • Lugter af alkohol eller pastiller 
 • Lugter af bag-brandert

Guide til TR: Sådan gør du, hvis du får mistanke om, at der er noget galt

Forbered samtalen

 • Hvem skal deltage?
 • Hvordan viser problemet sig?
 • Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegerne og arbejdspladsen generelt?
 • Hvordan har personens ressourcer ændret sig?
 • Hvilken hjælp kan jeres arbejdsplads tilbyde – for sygeplejersker kan der gives kr. 25.000,- fra Pka, hvis arbejdspladsen også bidrager økonomisk?
 • Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemet benægtes?
 • Hvornår skal der være en opfølgning samtale?
 • Hvem er tovholder?

Selve samtalen
Det er vigtigt at indlede samtalen positivt ved at fremhæve medarbejderens positive sider/styrker (måske har de ændret sig) og fortæl, at I ønsker at hjælpe og støtte medarbejderen. I nogle tilfælde kan DSAs misbrugskonsulent deltage i den indledende samtale. Efter denne afklaring overtager de faglige sekretærer det videre forløb sammen med dig som tillidsvalgt.
Medarbejderen skal præsenteres for de facts, som beskriver (job)adfærden nu. Fortæl hvad konsekvenserne er overfor arbejdet og kollegerne. Udtryk jeres bekymring for medarbejderen og jeres vurdering af nødvendigheden for forandring. Udtryk klart og uden omskrivning det I har set og oplevet, og at I vil hjælpe vedkommende. Informer om misbrugspolitik. 

Lav en handlingsplan 
Hvilke ændringer, der skal være sket og hvornår? 
Oprids hvilke konsekvenser det vil få, hvis aftalen ikke overholdes.
Hjælp med at skaffe kontakt til behandler, hvis det er aftalt.
Embedslægeinstitutionen bør altid inddrages, hvis man har en formodning om misbrug hos autoriseret sundhedspersonale. Det er en hjælp. Embedslægerne er trænede i disse sager, og deres fokus er at afdække problemet, undersøge hvor omfattende det er ved hjælp af en speciallægeundersøgelse og hjælpe vedkommende i behandling og kontrol.

Det er svært at blande sig. Men husk på at det menneske, der er kommet ud i et misbrug, har brug for omsorg og hjælp i professionelle hænder.


Til top