Regler og vejledning

Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig. Du har ret til dagpenge i op til 3.848 timer inden for en periode på 3 år. Du har også ret til bl.a. feriepenge, barsel og hjælp under sygdom. Læs mere om regler og betingelser i menuen til venstre.

For at få dagpenge skal du:

  • have været medlem af DSA i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, kan din tidligere medlemsperiode medregnes.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt arbejdssøgende og være tilmeldt jobnet.dk som ledig fra din første ledighedsdag.
  • som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • som deltidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 159.012 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 13.251 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • Hvis du indberetter højeste medregningsbeløb pr. måned, vil det således tager dig 1 år at optjene retten til en ny dagpengeperiode. Hvis din indtjening er mindre og du dermed indberetter et mindre beløb vil optjeningsperioden være tilsvarende længere. Dette gælder både fuldtids- og deltidsforsikrede.
  • Har du arbejde på deltid, eller arbejder du som vikar, skal du bruge en frigørelsesattest (AR 230), hvis du vil have supplerende dagpenge.

 

Til top