Feriedagpenge i overgangsperioden til ny ferielov

I disse dage sender vi breve ud til alle de medlemmer, der har optjent feriedagpenge i 2019. Overgangen til den nye ferielov betyder, at du denne gang får lidt færre feriedagpenge, som kan bruges i en kortere periode. Se her, hvad det betyder for dig.

02. april 2020

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. I den forbindelse er der en ”overgangsperiode”, der sikrer en smidig overgang fra den gamle ferielov til den nye. Overgangsperioden løber fra 1. januar 2019 frem til 31. august 2020, og den påvirker reglerne for feriedagpenge.

Kortere ferieår og færre feriedage 

Det, du skal være særligt opmærksom på i overgangsperioden, er, at ferieåret er forkortet, så det kun løber fra 1. maj til 31. august 2020. Antallet af feriedage er tilpasset den kortere periode. Det betyder, at du maksimalt kan have optjent 16,6 feriedage i alt, som du skal afholde inden 31. august 2020. Efter 1. september overgår vi til ”samtidighedsferie”, der betyder, at man optjener og afholder ferie løbende. Du vil derfor ikke kunne overføre evt. overskydende feriedagpenge til det næste ferieår. 

Hold din egen ferie først

På et område er alt dog, som det plejer. Har du optjent ferie med løn eller på feriekort hos en arbejdsgiver, skal du fortsat bruge den ferie først, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Søg op til 4 uger før din ferie

Du kan tidligst søge om feriedagpenge 4 uger før, du skal holde din ferie, og du skal som hidtil, opfylde de almindelige betingelser for udbetaling af feriedagpenge. Læs mere op betingelser for feriedagpenge

Nedenfor kan du får et hurtig overblik over reglerne

Regler for feriedagpenge i overgangsperioden

I korte træk: 

  • Optjening: I perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 har du optjent ret til feriedagpenge efter samme principper som hidtil. Du kan dog maksimalt have optjent 16,6 dage med feriedagpenge. 
  • Afholdelse: Ferie med feriedagpenge, som du har optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019, kan du holde i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Ferieåret er altså forkortet med 8 måneder.
  • Ingen tilgodehavende: I perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 kan du ikke optjene ret til feriedagpenge.  

Regler for ferie i overgangsperioden 

Hvis du har optjent ferie fra en arbejdsgiver, gælder følgende regler, for den del af ferien du har optjent der.
I korte træk: 

  • Optjening: I perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 har du optjent ret til ferie efter samme principper som hidtil. Du kan dog maksimalt have optjent 16,6 dages ferie.
  • Afholdelse: Ferie, som du har optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du holde i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Ferieåret er altså forkortet med 7 måneder.
  • Tilgodehavende: Ferie, du som lønmodtager har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver sat ind på en særlig konto for ”tilgodehavende feriemidler”. Dem kan du først få udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, overgår vi til samtidighedsferie, som betyder, at du optjener og afholder ferie i samme periode. 

Søg tidligt 4 uger før din ferie

Du kan tidligst søge om feriedagpenge 4 uger før, du skal afholde din ferie. Du kan senest ansøge om feriedagpenge 31. maj 2021 – du kan altså godt søge om udbetaling af feriedagpenge, efter du har afholdt din ferie. 

Det er vigtigt, at du overholder fristen for at søge om feriedagpenge, som er senest 31. maj 2021. Søger du senere, kan du nemlig ikke få feriedagpenge for det ferieår, der er gået. Det gælder også, selv om du har holdt ferien. 

Husk at dit ferieåret i overgangsperioden løber fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Ferie med feriedagpenge kan ikke overføres til næste ferieår.

Sådan søger du om feriedagpenge

Du søger om feriedagpenge ved at udfylde blanketten: Ansøgning om feriedagpenge.

Huske at melde ferien til dit jobcenter, inden du holder ferien, hvis du er ledig.

Hvornår får du udbetalt feriedagpengene

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før din ferie starter. Vil du have udbetalt feriedagpengene før ferien, skal du indsende blanketten 4 uger før, din ferie starter. 

Feriedagpenge bliver udbetalt for højst 5 dage i en uge.

Sådan beregner vi dine feriedagpenge

Antallet af feriedage er beregnet ud fra, hvor meget du fik udbetalt i dagpenge og evt. barselsdagpenge i 2019. 

Har du modtaget dagpenge fra os efter 1. januar 2019, vil dine feriedagpengene være med den samme sats som dine dagpenge. Har du ikke fået dagpenge men fx barselsdagpenge, får du feriedagpenge med en fast sats. Satsen er 722 kr. for fuldtidsforsikrede og 481 kr. for deltidsforsikrede.  

Feriedagpenge på baggrund af barselsdagpenge

Vi får automatisk besked om, hvor meget du har fået udbetalt i barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Det er på baggrund af disse oplysninger, vi beregner hvor mange dage, du har ret til feriedagpenge. Vi får imidlertid ikke oplyst, hvorvidt du har optjent ret til løn eller feriegodtgørelse under din barsel, og denne optjening skal trækkes fra beregningen af feriedagpenge. Derfor vil vores beregning altid være med et forbehold, og der kan efterfølgende komme en justering.

Du optjener ikke ret til feriedagpenge, hvis du, i den periode du er på barselsdagpenge, allerede har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. 

Du har med stor sandsynlighed optjent ret til løn under din barsel, hvis du var ansat samme sted, både da du holdt barsel, og da du holdt ferie, og hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en kommunal eller regional overenskomst. Det gælder både for den del af din barsel, hvor du fik løn fra din arbejdsgiver, og den del, hvor du fik barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Er du ikke længere medlem hos os

Er du på ferietidspunktet ikke længere medlem hos os, skal du søge om feriedagpenge hos din nye a-kasse. De har det samlede overblik over, hvad du har optjent af feriedagpenge både hos os og os dem, og det er dem, der står for udbetalingen. 

Til top