Timelønnet vikar? Sådan sikrer du dig ret til sygedagpenge

Et stigende antal medlemmer kommer i klemme, når de bliver syge, mens de arbejder som timelønnet vikar. Socialrådgivningen i Din Sundhedsfaglige A-kasse oplever et boom i medlemmer, der er syge og søger hjælp, fordi de hverken har ret til løn eller sygedagpenge.

25. marts 2019

Her kan du have ret til sygedagpenge

Som timelønnet vikar er du ofte udsat økonomisk, hvis du bliver syg. Som udgangspunkt har du kun ret til sygedagpenge som lønmodtager, hvis du er på arbejde den dag, du bliver syg, og du har været på arbejdet dagen før, du sygemelder dig. Dette gælder dog kun, hvis du samtidig opfylder et beskæftigelseskrav*.

Brækker du benet på en fridag, kan du altså komme i knibe. Derfor anbefaler Socialrådgivningen i Din Sundhedsfaglige A-kasse, at du aktivt forsøger at sikre dig, hvis du arbejder som timelønnet vikar.

Sådan sikrer du dig ret til sygedagpenge

Har du ikke ret til sygedagpenge som lønmodtager, er der nogle ting, du aktivt kan gøre for at sikre dig bedst muligt, hvis du arbejder som timelønnet vikar:

  1. Du skal være medlem af en a-kasse og have ret til dagpenge. 
  2. Du skal være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk samtidig med, at du arbejder. Du kan evt. vælge at være tilmeldt som ledig uden ydelse, hvis du ikke ønsker at søge om supplerende dagpenge. Her er det dog vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan lige præcis din kommune tolker reglerne. 

Kontakt din kommune

Lovgivningen på området er ikke helt tydelig, og kommunerne tolker lovgivningen forskelligt. Nogle steder udbetaler de kun sygedagpenge, hvis du har modtaget supplerende dagpenge inden sygdomsforløbet. Derfor anbefaler vi, at du kontakter sygedagpengeafdelingen i din kommune for at få konkret vejledning om, hvordan du sikrer dig sygedagpenge i tilfælde af sygdom. 

Er du i tvivl?

Som medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse kan du få vejledning fra vores socialfaglige konsulenter. Arbejder du som timelønnet vikar, og er du i tvivl om, hvordan du er stillet, hvis du bliver syg, er du velkommen til at kontakte os. 

Socialrådgivningen i Din Sundhedsfaglige A-kasse

I Din Sundhedsfaglige A-kasse arbejder vi under mottoet "Tryghed giver overskud". Som en af få a-kasser har vi valgt at have en Socialrådgivning, hvor du som medlem kan få støtte gennem hele dit arbejdsliv. Vores socialfaglige konsulenter vejleder primært over telefonen og ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Se, hvad vi kan hjælpe med, og hvordan du kontakter Socialrådgivningen.

*Beskæftigelseskrav - sygedagpenge som lønmodtager 
For at kunne modtage sygedagpenge som lønmodtager skal du forud for din første fraværsdag have arbejdet mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder. Forudsat, at du har arbejdet mindst 40 timer i mindst fem af disse måneder. Læs mere om sygedagpenge her:


 

Til top