Det betyder opholdskravet for dig

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der indfører et opholdskrav i forhold til dagpenge. Se her, hvad det betyder for dig.

20. december 2018

Opholdskravet betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark eller i et EU/EØS-land i mindst 7 ud af de seneste 12 år. Det træder i kraft 1. januar 2019 og indfases frem mod 2021.

Konkret skal du i: 

 • 2019 have opholdt dig i Danmark eller i et EU/EØS-land i 5 år inden for de seneste 12 år. 
 • 2020 have opholdt dig i Danmark eller i et EU/EØS-land i 6 år inden for de seneste 12 år.
 • 2021 og fremefter have opholdt dig i Danmark eller i et EU/EØS-land i 7 år inden for de seneste 12 år. 

Opholdskravet er således fuldt indfaset fra 1. januar 2021.

Har du allerede en dagpengeret?
Du skal opfylde opholdskravet for at få ret til dagpenge. Når du først har benyttet dig af din ret til dagpenge, har opholdskravet ikke betydning for dig, før din dagpengeret udløber. Din dagpengeret udløber enten ved:

 • at du har brugt de 3.848 timer med ret til dagpenge, eller 
 • når perioden på 3 år, hvor du kan bruge af din dagpengeret, er gået. 

Har du en dagpengeret fra før 1. januar 2019, har opholdskravet altså heller ikke nogen betydning for dig, før den dagpengeret udløber. 

Opholdskrav og feriedagpenge 
Vær opmærksom på, du skal have en dagpengeret for at have ret til feriedagpenge. Det betyder, at hvis du søger om feriedagpenge på et tidspunkt, hvor du ikke er godkendt til dagpenge endnu, så skal vi sikre os, du opfylder opholdskravet, inden vi kan udbetale feriedagpenge til dig.

Hvilke lande er undtaget?
Du er undtaget opholdskravet, hvis du har opholdt dig i et EU eller et EØS-land. Du er også undtaget, hvis du har opholdt dig i Grønland på Færøerne eller i Schweiz. 

Brexit og ophold i Storbritannien
Frem til 30. marts 2019 vil du være undtaget, hvis du har opholdt dig i Storbritannien. Hvordan det ser ud efter 30. marts vides endnu ikke, da det afhænger af den aftale, der kommer omkring Storbritanniens exit fra EU.  

Ophold uden for EU/EØS, der er undtaget
I nogle tilfælde kan du være undtaget opholdskravet, selv om du har opholdt dig uden for EU/EØS. Det gælder:

 • Ophold i udlandet med henblik på erhvervsmæssig uddannelse (dvs. som en del af en reel kompetencegivende uddannelse).
 • Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, udenlandsk forskningsinstitution eller virksomhed.
 • Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
 • Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse*.
 • Ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.
 • Hyre på et dansk skib eller flydende boreplatform.
 • Hvis du har været samlever på fælles bopæl med en person omfattet af ovenstående punkter, I har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.
 • Perioder hvor du som barn under 18 år har haft bopæl hos dine forældre og at en af dem indgår under et af ovenstående punkter.
 • Perioder hvor du som barn under 18 år har haft bopæl hos dine forældre, hvis du har opholdt dig i Danmark i mindst sammenlagt 7 år, før du fyldte 18 år – også selvom dine forældre ikke er omfattet af en af ovenstående undtagelser.

*Som beskæftiget i offentlig dansk interesse i udlandet medregnes eksempelvis:

 • Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret.
 • Ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.
 • Arbejde for en international organisation, som den danske stat er medlem af, f.eks. FN, NATO, EU, OSCE, OECD, Verdensbanken, Rumfartsagenturer.
 • Ophold i udlandet som sekunderet (udlånt) til internationale organisationer, herunder ophold som sekunderet national ekspert, til EU’s institutioner, udenrigstjeneste, agenturer og missioner, hvor vedkommende arbejder.
 • Arbejde som bilateral rådgiver (DANIDA-rådgiver), der som led i udviklingsbistanden er udsendt af Danmark og arbejder på programmer, projekter m.v.
 • Lønnet eller ulønnet arbejde for en humanitær hjælpeorganisation. Arbejdet skal være i dansk interesse. Er der tale om en dansk humanitær hjælpeorganisation, så skal den danske stat støtte denne organisation økonomisk, for at der kan være tale om beskæftiget i offentlig dansk interesse.
 • Lønnet eller ulønnet arbejde for et af Kirkeministeriet dansk anerkendt missionsselskab, f.eks. Bibelselskabet, Indre mission, Danmission og Frelsens Hær.
 • Beskæftigelse som freelance journalist/korrespondent uden fast ansættelsesforhold kan hverken sidestilles med beskæftigelse i offentlig dansk interesse eller som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.

Et meget debatteret lovforslag
Opholdskravet, der nu er vedtaget, har mødt massiv kritik i pressen bl.a. fra de danske a-kasser, der gang på gang har opfordret politikerne til helt at droppe lovforslaget. Nu er det imidlertid vedtaget og træder i kraft 1. januar 2019.

 

 

Til top