Danske sygeplejersker og andre sundhedsfaglige rammes urimeligt hårdt af nyt lovforslag

Når Folketinget åbner til oktober venter et omdiskuteret lovforslag sin første behandling. Forslaget har været i høring henover sommeren, og her har vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse givet fælles høringssvar med LO og FTF: Vi er stærkt kritiske over for den lovgivning, der er på vej.

18. september 2018

Find fakta om opholdskravet, undtagelser og den politiske proces på Danske A-kassernes hjemmeside.

Nyt lovforslag: Rejs ud og mist retten til dagpenge

Hvis forslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, vil du som medlem af en a-kasse kunne miste retten til dagpenge, hvis du ikke har opholdt dig i et EU/EØS-land i sammenlagt 7 ud af de sidste 8 år. Vel at mærke til trods for, at du har betalt til din i a-kasse i årevis i god tro på, at du var dækket af en forsikring, hvis du blev arbejdsløs. Og ikke nok med det: Der kan gå op til 7 år, før du igen kan få dagpenge, hvis du bliver ledig.

Udover retten til dagpenge kan medlemmer også miste muligheden for at få udbetalt sygedagpenge, feriedagpenge og i visse tilfælde barselsdagpenge. Alt sammen er rettigheder, som danskerne selv har været med til at optjene og finansiere ved at være en del af det danske arbejdsmarked og betale kontingent til en a-kasse. 

Skal beskytte dansk velfærd, men skyder forbi

Lovforslaget er tænkt som et værn, der skal sikre, at udenlandske borgere ikke lukrerer på det danske velfærdssystem. Men i dette tilfælde har politikere skudt helt ved siden af. Som reglerne er i dag, kan ingen komme ind fra gaden og søge om dagpenge. For at kunne modtage dagpenge i dag, skal du bl.a., have været medlem af en a-kasse i mindst ét år og have mindst 12 måneder med indkomst eller løntimer svarende til fuldtid under normale løn- og ansættelsesvilkår. Derudover skal du have bopæl og opholdstilladelse. 

”Der er således ingen rimelighed i, at medlemmer, der i årevis har indbetalt til a-kassen, bliver afskåret for muligheden for at søge om dagpenge, fordi de har opholdt sig i udlandet. Et lille land som Danmark har brug for, at vi rejser ud og høster erfaringer i andre dele af verden,” siger formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse Anni Pilgaard.

Rammer sagesløse medlemmer med tilbagevirkende kraft

Formand Anni Pilgaard er desuden alvorligt bekymret for, at medlemmer, kan blive ramt med tilbagevirkende kraft:

”Et er, at man ønsker en stramning af reglerne, men det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at loven får tilbagevirkende kraft, så sagesløse medlemmer risikerer at miste en masse penge og helt ufortjent straffes,uddyber hun og appellerer til, at politikerne tænker sig om en ekstra gang, når de skal stemme i Folketingssalen i efteråret. 

Dansk model vakler

Udover at lovforslaget rammer medlemmer, der rejser ud i verden, så er det også med til at underminere den danske model. 
”Lovforslaget undergraver danskernes økonomiske sikkerhedsnet! Det er i Danmarks interesse, at så mange som muligt er medlem af en a-kasse. Dagpengesystemet er en vigtig grundpille i det danske samfund, der giver os en økonomisk stabilitet, som bl.a. kom os til gode under den seneste finanskrise,” uddyber Anni Pilgaard.

Lange ventetider og papirbøvl 

Også i forhold til regeringens arbejde med at afbureaukratisere den offentlige sektor, vil lovforslaget være et benspænd:

”I en tid, hvor papirbøvl og afbureaukratisering står højt på regeringens dagsorden, vil denne lov være en skamplet, der komplicerer sagsbehandlingen for medlemmer, der søger om dagpenge. Vi kan risikere, at medlemmer skal vente adskillige måneder på at modtage deres dagpenge, fordi vi skal indhente dokumentation fra andre lande, før vi må udbetale dagpenge – og ikke alle lande er gearet til at udlevere den slags.” 

Der arbejdes indtil videre med enkelte undtagelser i lovforslaget, som tegner til at komme til at gælde forskere, eller medrejsende ægtefæller hvor den ene er udstationeret for en dansk virksomhed. Da lovforslaget endnu ikke er vedtaget ved vi endnu ikke præcist, hvordan det vil blive udmøntet. 

Undtagelser fra reglen

Lovforslaget om opholdskrav skal behandles af Folketinget i efteråret og indfases fra januar 2019. Forslaget indeholder forskellige undtagelser, der gælder dig og din ægtefælle, hvis du fx er forsker, udstationeres for en dansk arbejdsgiver, eller rejser ud i forbindelse med din uddannelse. Læs mere om lovforslaget i Danske A-kassers notat.

Se også høringssvar fra LO/FTF og høringssvar fra Danske A-kasser.

 

Til top