Praktisk information

Mødested

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Kørselsvejledning

Kosmopol ligger 25 meter fra Nørreport station. Regional og Øresundstog kører fra Lufthavnen og Hovedbanegården flere gange i timen. Fra Lufthavnen kan Metroen med fordel benyttes, da denne kører ca. hvert 5. minut. Se mere information på www.m.dk. Kosmopol råder desværre ikke over egne parkeringsfaciliteter, men ved Israels Plads - 100 meter fra Kosmopol - samt langs Nørre Voldgade er der gode og mange muligheder for at parkere. 

Registrering og forplejning

Receptionen ligger ved indgangen op ad trappen til venstre. Du bliver registreret ved indgangen til mødelokalet. Der er mulighed for morgenmad på etagen over selve mødelokalet fra kl. 09.00. Her vil frokosten også blive serveret samt kaffe og kage senere på dagen.

Mødelokalet åbnes ½ time før delegeretmødets start kl. 10.00, og hele programmet forventes afsluttet kl. 15.00. 
Evt. afbud på mødedagen kan meldes til Susan Warming på tlf. 26 49 78 38. 
Sekretariatets medarbejdere vil stå til rådighed med oplysninger, bestillinger m.v. 

Rejsegodtgørelse

Du skal benytte billigste offentlige transportmidler, dvs. bus samt tog på 2. klasse og/eller fly - i den udstrækning, så du får en rimelig transporttid og afrejse- og hjemkomsttidspunkter. 

DSA betaler dine rejseudgifter til og fra delegeretmødet til taxa, bus, tog, færge eller fly mod vedlagt dokumentation. Eventuelle udgifter til fortæring under rejsen godtgøres efter regning.

Vi anbefaler tidlig bestilling af transport, da det derved ofte kan lade sig gøre at få billige flybilletter. Bestilling af billetter (både tog og fly) skal bestilles gennem Via Egencia. Oplys Kostcenter DSA og profil Susan Warming og kontonr. 54200. Det lettere DSAs administration, og du undgår udlæg til transport. Kontakt til Via Egencia - Tog og bus: 70 70 80 21, Fly: 7070 8011.

Vi udbetaler ikke refusion af udgifter på selve mødet.

I særlige tilfælde, dvs. hvis din samlede rejsetid bliver 50 pct. længere med offentlig transport, kan rejse i egen bil godtgøres med 3.54 kr. pr. kørt kilometer. Er det nødvendigt at køre i egen bil, skal du udfylde en rejseafregningsblanket på vores hjemmeside. Deadline for udfyldelse af rejseafregningsblanket er 15.11.2018.

Tabt arbejdsfortjeneste

DSA dækker eventuel tabt arbejdsfortjeneste. Din arbejdsgiver skal udbetale dig løn og kan herefter sende en regning til faktura@dsa.dk.

For praktiserende og klinikejende medlemmer

Tabt arbejdsfortjeneste for time- og månedslønnede kan dækkes i henhold til den enkelte forenings vejledende takst mod forevisning af fornøden dokumentation. Godtgørelsen ydes ved fravær inden for klinikkens normale åbningstid og højest for 8 timer pr. dag. 

Samlet indtægtstab til klinikejere kan godtgøres dog kun i de tilfælde, hvor der ikke er en vikar for klinikejeren på klinikken.

Rygning

Kosmopol er total røgfri inden døre.

Til top