Praktisk information

Mødested

Mødet foregår digitalt, og du vil dagen inden mødet få tilsendt en kode til deltagelse i mødet via et digitalt link. Hvis du ikke har modtaget et link, så prøv at tjekke dit spamfilter, da mails godt kan havne der. Ellers kontakt os på delegeret@dsa.dk

Det digitale møde åbnes for registrering kl. 09.30, og hele programmet forventes afsluttet kl. 13.00. 

Evt. afbud på mødedagen kan meldes til Susan Warming på tlf. 26 49 78 38.

Rejsegodtgørelse

Hvis du har nået at bestille billetter til mødet og ikke har mulighed for at få dem refunderet, så skriv til delegeret@dsa.dk.

Tabt arbejdsfortjeneste

DSA dækker eventuel tabt arbejdsfortjeneste for selve dagen for delegeretmødet. Din arbejdsgiver skal udbetale dig løn og kan herefter sende en regning til faktura@dsa.dk

For praktiserende og klinikejende medlemmer

Tabt arbejdsfortjeneste for time- og månedslønnede kan dækkes i henhold til den enkelte forenings vejledende takst mod forevisning af fornøden dokumentation. Godtgørelsen ydes ved fravær inden for klinikkens normale åbningstid og højest for 8 timer pr. dag. 
Samlet indtægtstab til klinikejere kan godtgøres dog kun i de tilfælde, hvor der ikke er en vikar for klinikejeren på klinikken.


Til top