Digital a-kasse - regler og rettigheder

DSA er en digital a-kasse. Se her, hvilke regler og rettigheder, der gælder for dig som medlem i den sammenhæng.

Som digital a-kasse sender vi al post til dig digitalt – og aldrig som fysisk post. Vi sender posten til "Min Indbakke" på Mit DSA - log på med NemID. Fra 4. oktober 2016 kan du ikke længere sende e-mail til DSA. I stedet kan du skrive til os via Min Indbakke på Mit DSA. Her kan du også uploade dokumenter og betjene dig selv ved at udfylde blanketter, dagpengekort og se udbetalingsspecifikationer.

Dit ansvar at tjekke post
De breve, vi sender digitalt, har samme retsvirkning som et fysisk brev. Vores breve vil typisk handle om dit medlemskab eller din dagpengeret – og kan være oplysninger, der kræver handling fra dig. Det er dit ansvar at læse din post på Mit DSA. Reagerer du ikke på vores post, kan det have konsekvenser for dit medlemskab og din ret til dagpenge og efterløn.

Er du ledig? Tjek din post dagligt
Det er særligt vigtigt, at du dagligt holder dig orienteret i Min Indbakke på Mit DSA, hvis du er ledig. Alle indkaldelser til lovpligtige møder eller anden vigtig information om dine ydelser, sender vi digitalt. Overser du vores digitale post, kan det betyde, du mister ret til ydelser i en periode.

Få besked, når der er post
Vi anbefaler, at du indtaster dit mobilnummer og din mailadresse under "Mine Oplysninger" på Mit DSA og klikker "tilmeld sms/mail", så du automatisk får besked, når der er ny post til dig. Husk at sørge for, at vi til enhver tid har din korrekte e-mail adresse og mobilnummer. Se her, hvordan du gør (videovejledning).   

Fordele for dig
Der er mange fordele for dig ved, at vi er en digital a-kasse. Den post, vi sender til hinanden, når frem med det samme. Det sikrer hurtigere sagsbehandling, og du får besked med det samme, hvis der er forhold, du skal handle på. Derudover sparer både du og vi porto – penge, som vi i stedet kan bruge på at forbedre vores service og på flere tilbud til dig.

Derudover vil du altid kunne finde alle breve, beskeder og dokumenter, vi har sendt til hinanden, da Min Indbakke på Mit DSA fungerer som dit personlige arkiv.

Hvis teknikken driller hjælper vi gerne
Hvis teknikken driller – eller du er usikker på at skulle kommunikere med os digitalt – hjælper vi dig naturligvis gerne, så du føler dig tryg i at bruge Mit DSA. Du kan kontakte os alle hverdage fra kl. 9-16 (fredag dog 9-14) på tlf. 33 15 10 66.

Du kan søge om at få din post på papir
Du har mulighed for at blive fritaget for at modtage din post digitalt. Du skal da opfylde en af følgende betingelser:

  1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen.
  2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen.
  3. Manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at du ikke i eget hjem har adgang til at bruge en computer.
  4. Du er registreret i Det Centrale Personregister som udrejst af Danmark.
  5. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 4.
  6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for dig at kommunikere digitalt med a-kassen.
  7. Praktiske vanskeligheder, hvis du opholder dig eller har bopæl uden for Danmark med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
  8. Din bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.
  9. Midlertidigt afskåret fra adgang til computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Ønsker du at modtage almindelig post fra os – og opfylder du en af fritagelsesbetingelserne, skal du skrive til os. Du skal i brevet oplyse, hvilken fritagelsesmulighed du er omfattet af.


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker flere oplysninger om DSA som digital a-kasse.       

Til top