Om arbejdspladsen

DSA er en arbejdsplads med højt til loftet. Afstanden fra medarbejder til ledelse er kort og uformel. Samarbejdskulturen udspringer af respekt for den enkelte og et fælles ønske om at yde maksimal kvalitet og service overfor vores medlemmer.

I praksis betyder det eksempelvis, at forslag til udvikling af trivsel og arbejdsprocesser bliver taget alvorlige og værdsat. Nye tiltag gennemføres hurtigt efter, at idéen er formuleret og kvaliteten er sikret. Der er fokus på den enkeltes trivsel og udvikling, og på at hverdagen glider lettest, når den tilsættes en god portion humor.

DSA igangsætter løbende projekter med fokus på at øge værdien af medlemskabet for vores medlemmer og på at udvikle en attraktiv arbejdsplads. Målsætningen er bl.a. at:

  • styrke kommunikationen til og med medlemmerne
  • give tilbud, der er målrettet medlemmerne
  • yde en effektiv, enkel og kompetent service

Organisering 

Vi er ca. 77 fastansatte medarbejdere og chefer og ca. 12 studerende i DSA. Vores hovedkontor ligger på Sankt Annæ Plads 30, og vi har karrierekonsulenter på kontorer i Aalborg, Århus og Fredericia. Vi sidder i åbent kontormiljø, og DSA er røgfri.

Organisationen er opdelt i forskellige afdelinger:

  • Sekretariat
  • Økonomi og Jura 
  • Kommunikation og Analyse
  • Forsikring
  • Job & karriere
  • IT & Support

Sekretariat

I sekretariatet sidder direktøren og en chefkonsulent. 

Direktøren
Direktøren har ansvar for drift og forretningsudvikling og refererer til bestyrelsen.

Chefkonsulenten 
Chefkonsulenten arbejder med beskæftigelsespolitik og strategi. Derudover understøtter jeg ledelsens og hovedbestyrelsens arbejde med at udvikle DSA. Porteføljestyring af tværgående udviklingsprojekter og forretningsudvikling ift. nye markedsveje indenfor job- og karriereområdet indgår også i mine opgaver. 

Økonomi og Jura

Økonomi og Jura består af to afdelinger: Regnskab og Jura 

Regnskab
Regnskab sikrer grundlaget, samt udarbejder DSAs årsregnskab. Vi står samtidig for månedlige og halvårlige rapporteringer til ledelsen og myndigheder. Vi udarbejder og følger op på budgetter. Vi udbetaler rejseafregning til medlemmer, som har været till møde hos os, og dialogen om tilbagebetalinger er også en del af vores opgaver. Vi er hands on når emnet er økonomi.

Jura
Jura giver juridisk rådgivning til de øvrige afdelinger i Din Sundhedsfaglige A-kasse om fortolkning af regler og praksis på a-kasse-området. Vi behandler også klagesager fra medlemmerne.

Kommunikation og analyse

Kommunikation og Analyse består af tre områder: Kommunikation, Hvervning og Analyse

Kommunikation
Kommunikation varetager Din Sundhedsfaglige A-kasses overordnede kommunikation og marketingaktiviteter. Vi står for kommunikation, kampagner, presse, branding og visuel identitet. Vi er bl.a. ansvarlige for hjemmeside, sociale medier, servicemails og tryksager.

Hvervning
Hvervning har fokus på at tiltrække nye medlemmer gennem oplysning og dialog. Vi møder op på uddannelsesstederne og informerer om bl.a. dagpengeret, karrieretilbud og om vores muligheder for at give hjælp til målrettet jobsøgning. På de største uddannelsessteder har vi et tæt samarbejde med studieambassadører, der også står klar til at hjælpe de studerende. 

Analyse 
Analyse trækker data og udarbejder analyser og rapporter til Din Sundhedsfaglige A-kasse og vores omverden. Vi står bl.a. bag den årlige medlemsundersøgelse, løbende tilfredshedsmålinger og nøgletalsrapporter. Vi samarbejde også med eksterne partnere om større og mindre undersøgelser.

Job & karriere

Job og karriere består af tre områder: Job og karriere, Socialrådgivningen og Kurser og booking

Job og karriere
Job og karriere vejleder, coacher og rådgiver medlemmer til cv- og rådighedsmøder, individuelle sparringssamtaler om jobsøgning og afklaring, karrieresamtaler, temamøder samt stressvejledning. Vi har alle en sundhedsfaglig baggrund kombineret med relevante efter- og videreuddannelser bl.a. diplom i virksomhedsindsats og certificering i coaching. Vi har et indgående indblik i og netværk inden for arbejdsmarkedet for sundhedsprofessionelle, da vi selv har arbejdet inden for området. Vi er desuden bindeled mellem medlemmer og arbejdsgivere indenfor det sundhedsfaglige område.
 
Socialrådgivningen
Socialrådgivningen rådgiver om den sociale lovgivning herunder barselsområdet og vejleder om stress. 
Vi har alle en socialfaglig uddannelse kombineret med efteruddannelse i stresscoaching. Vi har et indgående indblik i og netværk inden for den sociale sektor i Danmark, da vi selv har arbejder inden for dette område. 
 
Kurser og booking
Kurser og booking står for mødebooking, indtægtsdækkende virksomhed, HR-opgaver, projektopgaver og så løser vi diverse sekretæropgaver for ledelsen.

Forsikring

Forsikring består af to områder:  Team Medlemsservice og Team Udbetaling

Team Medlemsservice
Medlemsservice er de første, du som medlem er i kontakt med. Vi er indgangsnøglen til DSA, hvis du ringer for at få vejledning eller skriver til os via MitDSA. Vi vejleder om generelle spørgsmål og kan guide dig videre i langt de fleste tilfælde og ellers finde den kollega, du skal tale med. Derudover varetager vi al sagsbehandling omkring dit medlemskab af DSA, herunder optagelse, overflytning, kontingent, feriedagpenge etc.

Team Udbetaling
Udbetalingsteamet varetager den dybere vejledning i konkrete spørgsmål indenfor arbejdsløshedsforsikringen, herunder fx spørgsmål om dagpenge, efterløn og selvstændig virksomhed. Vi har samtidig ansvaret for behandling og udbetaling af ydelser, som fx dagpenge, efterløn og skattefri præmier.  Vi er derudover med til at holde oplæg for nyuddannede og holder hvert år orienteringsmøder om efterløn og pension.

IT & Support

Afdelingen består af 8 medarbejdere og står for projektledelse, IT udvikling, forretningsudvikling, udvikling og forbedring af arbejdsprocesserne i DSAs øvrige afdelinger og IT support, der understøtter den daglige drift af DSAs sagsbehandlingssystem. De er desuden ansvarlige for aftaler med eksterne parter omkring systemunderstøttelse og integration af løsninger.


Til top