Teamkoordinator

DSA har brug for en dygtig teamkoordinator til at fremme den gode medlemsservice, som vi ønsker at styrke markant i de kommende år.

Dine opgaver
Arbejdet består i at være koordinator for et selvstyrende team bestående af 4 medarbejdere og dig selv. Vi har 5 serviceløfter, som vil danne rammen om teamets arbejde, og din rolle vil være at sikre, at vi lever op til dem. Du skal også sikre, at teamet lever op til de fastlagte mål i en travl hverdag, og du skal koordinere og prioritere opgaver, vagter og ferie i teamet. Stillingen er i vores Medlemskabsteam, som arbejder med ind- og udmeldelser, fraflytninger, efterlønsbidrag, EØS og andre forhold vedrørende selv medlemskabet af DSA.

Du skal have den naturlige autoritet og samtidig forståelse for mennesker, der gør, at du kan løse konflikter og skabe energi og engagement i teamet. Du referer til forsikringschefen, som også er den personaleansvarlige chef for teamet.
Da vi er en central landsdækkende a-kasse, vil en stor del af medlemskontakten foregå telefonisk og digitalt.

Vi forventer
• At du har erfaring med at lede teams og derfor finder det naturligt at fordele og prioritere opgaverne ved ugentlige tavlemøder i samarbejde med teamet og samtidig sikre den tilstrækkelig bemanding i dagligdagen.
• At du er god til at skabe overblik og styre efter indfrielse af KPI og måske erfaring med at arbejde med præstationer, hvor du kan dokumentere, at du når gode resultater.
• At du er en dygtig kommunikator, der kan motivere og skabe energi i teamet og samti-dig kan løse evt. konflikter i dagligdagen.
• At du også deltager i selve opgavevaretagelsen med behandling af ansøgninger og vejledning af medlemmer sammen med resten af teamet.
• At du har flair for at arbejde med it-systemer og kan formulere dig godt både på skrift og mundtligt.
• At du kan varetage teamets interesser ift. udvikling af IT og processer ud fra LEAN-principper.
• At du har erfaring med sagsbehandling, vejledning eller tilsvarende fagområder, men det er ikke et krav, at din erfaring stammer fra en anden a-kasse.
• At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Det kan være en administrativ uddannelse, akademisk uddannelse eller lign.

Vi tilbyder
Du vil blive ansat i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation med gode kolleger. Vi tilbyder en attraktiv løn og ansættelsesvilkår, der følger en intern overenskomst.

Du kan kontakte Forsikringschef Louise Høeg på 4695 3185 for at høre mere om jobbet.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 22. september 2015 kl. 12.00. Du skal sende din ansøgning pr. mail til job@dsa.dk mærket ”Teamkoordinator”. Tiltrædelse er hurtigst muligt, hvorfor ansættelsessamtaler gennemføres løbende.


Til top