Serviceminded forsikringsvejleder


Din Sundhedsfaglige A-kasse - DSA - har brug for en forsikringsvejleder, der vil være med til at fremme den gode medlemsservice, som vi har fokus på i vores strategi ”Medlemmerne foran alt andet”. Lige nu har vi en ledig stilling i vores medlemsserviceteam.

Dine opgaver 
Du skal i jobbet yde super god vejledning og sagsbehandling på arbejdsløshedsforsikrings- og særligt på området omkring medlemskab af en A-kasse. Du betjener vores medlemmer telefonisk, skriftligt og personligt og vores 5 serviceløfter (Velkommen, Din tryghed, Klar besked, Nye veje og 24/7) danner rammen om dit arbejde. Vi arbejder i selvstyrende teams, hvor du i det daglige refererer til teamlederen. Du vil også indgå som supervisor i vores call-center og tage del i vores fastholdelsesopgaver.

Vi forventer
• At du sætter medlemmerne foran alt andet og yder en fantastisk service.
• At du er dygtig og arbejder systematisk, fleksibelt og selvstændigt, og kan indgå konstruktivt i et team. 
• At du finder det naturligt at guide medlemmerne digitalt og hjælper medlemmerne med at se nye muligheder.
• At du er god til at sætte dig ind i lovgivning og praksis - og dermed kan afslutte sagerne hurtigt og med kvalitet til glæde for medlemmet.
• At du kan dokumentere, at du når gode resultater.
• At du har flair for it-systemer og formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt. 
• At du har en relevant administrativ eller akademisk uddannelsesbaggrund og erfaring med sagsbehandling, vejledning eller tilsvarende fagområder – gerne fra en anden a-kasse. 

Vi tilbyder
Du bliver ansat i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation med gode kolleger. Løn og ansættelsesvilkår følger en intern overenskomst. Arbejdstiden på 36,5 t. i gennemsnit kan variere efter tid og opgaver. Vi har fokus på arbejdsglæde, og holder også 6 ugers ferie.

Du bliver garanteret dygtigere af at være i DSA. Vi opstiller nemlig konkrete mål for vores service, og vi måler og følger op minimum hvert kvartal, hvor du får individuel feedback af din teamleder.

Læs mere om DSA her på hjemmesiden. Hvis du har uddybende spørgsmål kan du kontakte Forsikringschef Louise Høeg på tlf. 4695 3185 eller teamleder Marianne Frandsen tlf. 4695 3234. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 20. april 2017 kl. 12.00, men skynd dig - tiltrædelse er hurtigst muligt, hvorfor vi løbende gennemfører samtaler. Send din ansøgning mærket ”Forsikringsvejleder” til nedenstående link. 
https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/755202


Til top