Jobkonsulenter

DSA rykker tættere på medlemmerne med en ny decentral struktur og får i den sammenhæng brug for syv jobkonsulenter. Vores nye jobkonsulenter skal bidrage til at servicere både ledige og beskæftigede medlemmer indenfor det sundhedsfaglige område. 

Dine opgaver
Som jobkonsulent skal du hjælpe vores ledige medlemmer og gennemføre samtaler med dem i kontaktfor-løbet. Det indebærer afvikling af lovpligtige samtaler samt fælles samtaler i jobcentrene, hvor både jobcentret og den ledige deltager. Du skal også medvirke til at gennemføre vores øvrige tilbud til ledige.

Derudover skal du gennemføre karrieresamtaler med medlemmer, der allerede er i beskæftigelse, og som har behov for karrierecoaching eller konkret behov for hjælp til sparring på ansøgninger mv.

I DSA har vi en stærk virksomhedskontakt, der danner grundlag for en omfattende jobformidling. Du skal indgå i denne virksomhedskontakt og være med til at matche jobordrer med DSAs ledige medlemmer, så de kommer hurtigst muligt i arbejde.

DSA er en central, landsdækkende a-kasse, som nu får tre lokale kontorer i Fredericia, Århus og Aalborg. Du bliver tilknyttet et af disse 3 kontorer og indgår i DSAs samlede team af dygtige konsulenter. Du skal være indstillet på transport rundt regionalt i en bil, som DSA stiller til rådighed. 

Vi forventer, at du har
• Sundhedsprofessionel baggrund – og vi opfordrer alle faggrupper med tilknytning til DSA til at søge - dvs. fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere
• Kompetencer i coaching, rådgivning og vejledning
• Erfaring med beskæftigelseslovgivning (a-kasse, jobcenter eller anden aktør)

Det vil være en fordel, hvis du har
• Diplomuddannelse i beskæftigelse
• Ledelseserfaring
• Erfaring med jobformidling eller rekruttering
• Erfaring med virksomhedskontakt med fokus på jobformidling eller rekruttering
• Erfaring med typetest og psykologiske test
• Master- eller relevant efteruddannelse

Vi tilbyder
en udfordrende stilling med rejseaktivitet. Du bliver ansat i en organisation med ambitioner, løbende udvikling og kompetente kolleger. Jobkonsulenterne arbejder tæt sammen med sagsbehandlere og socialrådgivere. Vi tilbyder ansættelse på attraktive vilkår. Løn- og ansættelsesvilkår følger en intern overenskomst.

Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Michael Kristiansen på 4695 3184/6025 7071 eller teamkoordinator Gitte Wohlert på 4695 3122/ 2965 6349 for yderligere information.

Ansøgningsfristen er
senest 19. marts 2015 kl. 12.00, og du skal sende din ansøgning på mail mærket ”jobkonsulent” til job@dsa.dk.


Til top