Erfaren chefkonsulent til strategiudvikling og sekretariatsopgaver

DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse - er i gang med en spændende udvikling, hvor vi opdyrker nye markedsveje i udviklingen af vores medlemsservice. Det sker bl.a. gennem projekter, øget virksomhedskontakt og anden aktør rolle med nye samarbejdsrelationer som jobcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover arbejder vi på at opnå en endnu stærkere sundhedsfaglig profil og mere involvering af vores medlemmer.

Dine kerneopgaver er forankret i strategien

Som chefkonsulent er alle dine opgaver direkte forankret i DSAs strategi med overskriften: ”Medlemmerne foran alt andet”. Strategien er ambitiøs og er omsat til meningsfulde mål på produktion og kvalitet på alle niveauer i organisationen.

Som en erfaren og dygtig chefkonsulent mestrer du at understøtte organisationen i udvikling af strategien fra at fastlægge de overordnede mål og skabe innovative ideer til konkret udformning af forretningsplaner/projekter og implementering. Du skal derfor medvirke til at styre strategiprocessen og den samlede afledte projektportefølje.

Et af dine vigtige mål bliver at sikre, at DSA forfølger nye markedsveje og vinder projekter som ’anden aktør’ eller andre opgaver finansieret ved indtægtsdækket virksomhed (IDV). Den opgave løses i tæt samarbejde med chef og udviklingskonsulent i afdelingen Job & Karriere.

Du vil komme til at arbejde med

  • Strategi – og forretningsudvikling, LEAN og eksekvering
  • Politikudformning inden for beskæftigelsesområdet – herunder at udarbejde holdningsbudskaber og skabe politiske og relevante netværkskontakter

  • Opstilling af forretningsplaner med fokus på effekt, mål, økonomi og serviceindfrielse

  • Sparring til ledelse i strategi og bidrage i udvikling af forretningsområder

  • Ansvarlig for betjening af hovedbestyrelsen med at samle oplæg på tværs af organisationen, udarbejde notater, politikudvikling samt deltage som referent på hovedbestyrelsesmøder

  • Sparring til interne projektledere og styring af strategiske prioriteringer i samlet projektportefølje

  • Udvikling og gennemførelse af nye markedsveje og IDV med forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere

  • Repræsentere DSA overfor samarbejdspartnere og nye interessenter

  • Indgå i projekter og udviklingsopgaver

  • Varetage øvrige sekretariatsmæssige opgaver

Dine kompetencer

Du skal have en samfundsorienteret eller økonomisk uddannelse på kandidatniveau. Du har minimum 4 års relevant erhvervserfaring, der matcher stillingen med stærke kompetencer på strategi, forretningsmæssigudvikling og eksekvering, projektledelse. Mundtlig og skriftlig kommunikation er også afgørende. Det er også vigtigt, at du har et godt politisk tæft og kan agere i en politisk virkelighed.

 

Du har masser af energi og arbejder selvstændigt, systematisk og helhedsorienteret. Du udviser handlekraft, tager initiativ og evner at nå gode resultater. Du er en dygtig formidler, netværker og samarbejdspartner, der har blik for udvikling og altid sætter kvalitet i højsædet.

 

Næste skridt

Ansættelse sker på individuel kontrakt, og stillingen er uden højeste arbejdstid.

 

Stillingen er placeret i vores sekretariat, der også varetager de juridiske og regnskabsmæssige opgaver og består af 7 medarbejdere inkl. dig. Du refererer direkte til direktøren og på udvalgte opgaver til chefen for Job & Karriere.

 

Tiltrædelse er fra 1. januar 2017. Du skal sende din ansøgning mærket ”chefkonsulent” elektronisk til job@dsa.dk. Ansøgningen skal være modtaget 18. november kl. 10.00. Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til direktør Merete Nedergaard på 2346 5751.


Til top