Dygtig og ambitiøs Service- og kvalitetschef

I Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) har vi godt 96.000 medlemmer, som vi skal give tryghed i hverdagen. Vi arbejder målrettet på at være ’Partner til arbejdsliv med overskud’ og har kvalitet og service højt på dagsordenen. Lige nu søger vi en ambitiøs chef med kapacitet og kompetence til at eksekvere strategien på et centralt område i organisationen.

Som Service- og kvalitetschef skal du løfte og udvikle en travl afdeling med 24 medarbejdere. Du indgår også i - og sparrer med den øverste ledelse - om organisationens overordnede strategi, retning og udvikling. Vi har netop søsat en strategisk vision for de kommende år.

Konkret bliver du ansvarlig for en stor forsikringsafdeling med to teamledere samt forsikrings- og medlemsvejledere, herunder et ’medlemscenter’. Kernen i afdelingen er god service, målrettet vejledning og faglighed i sagsbehandling i alle tænkelige møder med medlemmerne – fra optagelse som medlem til udbetaling af dagpenge eller efterløn. Afdelingen håndterer over 80 procent af DSAs medlemskontakt via telefon, pr. mails og gennem sagsbehandling. Arbejdsredskaberne er et tætskrevet regelsæt, som vi skal kommunikere klart og enkelt samt et LEAN-baseret medlemssystem og tavlemøder. I efteråret kompetenceudvikles medarbejdergruppen yderligere i coaching på diplomniveau.

Til at stå i spidsen for forsikringsafdelingen har vi brug for en leder, der sætter klar retning, mestrer planlægning og fremmer arbejdsglæde. Vi forventer derfor, at du kommer med ballast og lyst til at lede en mangfoldig gruppe. Organisationen har allerede taget hul på en kulturrejse, hvor du får rum og mulighed for at stige på og lede din afdeling sikkert videre gennem de spændende og nødvendige forandringer samt bygge på den organisering, der sætter DSA i stand til altid at levere høj service og kvalitet. Der er foreløbig sat retning på fire udviklingsspor i afdelingen. De handler i overordnede træk om: Første medlemskontakt, Planlægning og fremsyn, Ansvarlige makkerpar/partnerskaber og Udviklende, systematiske læringsloop. Vi har også fem serviceløfter, som vi forpligter os på. Derfor værdsætter vi medlemsfeedback og måler løbende på medlemstilfredshed. Feedback giver vi også hinanden – for at blive dygtigere.

Dine kompetencer skal matche en opgaveportefølje, hvori det bl.a. ligger, at du skal:
• sikre, at der arbejdes strategisk med kvalitet og service i egen afdeling og tværgående i DSA
• styrke afdelingens sammenhængskraft og udvikling
• nyttiggøre afdelingens kompetenceudvikling til yderligere professionalisering
• bidrage til videreudvikling af medlemstilbud og gennemføre pilotprojekter, fx om digital selvbetjening og brugerrejser
• indgå i fastlæggelse og implementering af DSAs strategi, herunder løfter afdelingens KPI’er
• tage aktiv del i profileringen og markedsføringen af DSA og i at skabe robuste relationer in- og eksternt
• yde faglig sparring og samtidig indgå i at tackle udfordringer og opnå fremdrift sammen med afdelingen, chef-kolleger og direktør.

Vi forventer, at du er en empatisk leder, og at du kommer med erfaring, energi, gennemslagskraft og godt humør. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode løn- og ansættelsesforhold (individuel kontrakt), centralt beliggende i København. Vi kan love dig engagerede medarbejdere og et professionelt miljø med bredde i opgaverne – både afdelings og tværorganisatorisk, hvilket betyder, at du også kan udvikle dig.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte direktør Merete Nedergaard på 2346 5751.

Vi vil gerne have din ansøgning senest 18. september 2018 kl. 12.00. Send den via link til Jobindex.

 


Til top