Dygtig og ambitiøs chef til HR, Kommunikation og Analyse

Vi søger en chef, der favner disciplinerne HR, kommunikation og analyse og formår at skabe synergi mellem de tre vigtige områder for DSA.

Du bliver ansvarlig for en velfungerede og alsidig afdeling med en kommunikationsansvarlig og en webkonsulent på kommunikation, en forretningskonsulent, en hvervekonsulent og to studerende til hhv. analyse og nøgletal og hvervning. HR-arbejdet sker i samarbejde med en personaleadministrativ medarbejder og i tæt samspil med vores direktør. Afdelingen har tværgående ansvar for udvikling af HR, markedsføring, kommunikation, analyse, medlemshvervning og fastholdelse. Du indgår direkte i DSAs chefgruppe og samarbejdsfora.

DSA er i gang med strategiske prioriteringer og tager netop nu skridt mod nye markedsveje og indtægtsdækket virksomhed.  Du skal understøtte den forandringsrejse på de interne linjer gennem HR, og kulturudvikling som en leder, der sætter retning og fremmer arbejdsglæde. Du får ansvar for at involvere medlemmerne via vores brugerpanel og gennemføre medlemstilfredshedsmålinger og analyser.  Og du er en chef, der kan styrke og udvikle DSAs sundhedsfaglige profil og kommunikation, så den er relevant, synlig og målrettet til medlemmernes behov.

Dine opgaver:
 • Varetage HR-udviklingsopgaver og omsætte personalepolitikken i tæt sparring med chefkollegaer og tillidsrepræsentanter.
 • Indgå i forhandling af interne overenskomster og lign. opgaver.
 • Overordnet ansvarlig for udvikling af ekstern og intern kommunikation.
 • Sikre, at der arbejdes strategisk med kommunikation, som kan øge medlemstilfredsheden, tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer.
 • Styrke brugerinvolvering, usabilitytest og inddragelse af brugerpanel og fokusgrupper.
 • Involvering i profilering og markedsføring af DSA, herunder håndtering af presse og relationsdannelse.
 • Medvirke til at profilere DSA i politiske sammenhænge med vores formand og direktør.
 • Videreudvikling af professionel medlemshvervning og fastholdelse herunder gennemførelse af udvalgte pilotprojekter.
 • Kvalitetsudvikling af analyse, nøgletal og medlemsdata fra egen udviklet BI og ledelsesinformation.
 • Indgå i fastlæggelse og implementering af DSAs strategi samt at løfte afdelingens KPI’er.
 • Yde faglig sparring og samtidig selv indgå i opgaveløsning med afdeling, chefkollegaer og direktør
Dine kompetencer:
 • Du har erfaring med at arbejde både strategisk og operationelt med HR, organisationsudvikling og forandringsledelse.
 • Du har erfaring med brugerinddragelse og strategisk kommunikation. 
 • Du har indsigt i og forståelse for analyse og anvendelse af data.
 • Du arbejder struktureret, effektivt og er god til at udarbejde målrettet og vedkommende kommunikation.
 • Du har erfaring med pressearbejde, kan skabe relationer til pressen og samarbejdspartnere, så de gode historier kommer ud.
 • Du tager initiativ, er kompetent og kreativ i din opgaveløsning.
 • Du evner at skabe gode og brede samarbejdsrelationer i hele DSA og samtidig nå dine og afdelingens mål.
 • Du har erfaring med og evner at opstille klare mål.
 • Du evner at veksle mellem konsulent- og lederrolle i din dagligdag.
 • Du skriver hurtigt og med en sikker pen.

Vi forventer, at du arbejder selvstændigt og har det gode humør med på arbejdet. Din uddannelsesmæssige baggrund skal være relevant og favne afdelingens discipliner og gerne med flere års ledererfaring. Du har lyst og kapacitet til at være den, der sammen med chefgruppen har et højt ambitionsniveau og på professionel vis får omsat dem til at styrke DSA som en stærk sundhedsfaglig a-kasse.

Vi tilbyder:
En attraktiv arbejdsplads med gode løn- og ansættelsesforhold på individuel kontrakt. Du vil være omgivet af kompetente og engagerede kollegaer i et professionelt miljø med mulighed for en bred vifte af strategiske udviklende HR, kommunikations- og analyseopgaver, der også kan udvikle dig.

Henvendelse og videre forløb: 
Vi vil gerne have din ansøgning senest 20. januar 2017 kl. 10.00 på mail til job@dsa.dk mærket ”Chef for HR, Kommunikation og Analyse”. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte direktør Merete Nedergaard på tlf. 23 46 57 51.


Til top