Studerende på sundhedsuddannelse

Jeg har fået arbejde


TILLYKKE MED JOBBET

Du kan få dagpenge frem til dagen før, du starter i dit nye arbejde, hvis du fortsat er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og samtidig er aktivt arbejdssøgende, og hvis du opfylder de øvrige betingelser for at få dagpenge. Læs mere under pligter.

AFMELD DIG

Fra din første arbejdsdag skal du afmelde dig som ledig hos dit jobcenter. Du kan afmelde dig på jobnet.dk eller ved at kontakte dit jobcenter enten pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Du skal ikke give os besked, vi får automatisk besked fra dit jobcenter. Du behøver ikke vente til din første arbejdsdag med at afmelde dig - afmeldingen kan ske til en dato, der ligger frem i tiden.

Mindre intensiv indsats

Begynder du på dit job inden for seks uger, kan du kontakte jobcenteret og få en såkaldt "mindre intensiv indsats". Når du er omfattet af ”mindre intensiv indsats”, behøver du ikke møde op personligt til samtaler hos os eller i jobcentret, i perioden indtil du starter på arbejde eller går på barsel. Fra 1. januar 2020 skal du heller ikke længere være aktivt jobsøgende de sidste 6 uger frem mod jobstart, hvis du har fået registreret mindre intensiv indsats hos dit jobcenter.

Du skal selv huske at afmelde dig som ledig hos dit jobcenter fra den første dag, hvor du ikke længere skal have dagpenge, når du bliver omfattet af "mindre intensiv indsats". 

Hvis du har fået arbejde på nedsat tid eller under 14 dages varighed, kan du have ret til supplerende dagpenge.

Til top