Gode råd om stress

Stresshåndtering i praksis
Når vi bliver stressede, er det vigtigt at få kendskab til, hvad der stresser os, og hvilke værktøjer, der kan fjerne eller ændre disse belastninger.  Har du symptomer på stress, kan du gå i gang med følgende:

 • Find ud af, hvad der stresser dig. Det er en grundlæggende forudsætning for, at du kan ændre på det eller håndtere det anderledes. 
 • Kontakt gerne din praktiserende læge eller en stressrådgiver. De kan hjælpe dig med at udrede dine belastninger eller stressorerne, som de også kaldes. Din læge kan også vurdere, om du har brug for at tale med en speciallæge eller psykolog og hjælpe med søvnproblemer. 
 • Glæde, moderat motion og pauser nedsætter din stress og styrker din trivsel. 
 • Tal med en god ven om, hvordan du har det. Hvis man er stresset, kan man tit føle, at det er ens egen skyld, og derfor hjælper det tit at tale om det. Det er ikke din skyld! 
 • Øv dig i at sige fra til ting og i at sige "pyt", når der er ting du ikke når, eller som går anderledes, end du forventede. 
 • Hvis du tager din stress alvorligt og gør noget ved det, er dine fremtidsudsigterne gode, men du skal indstille dig på, at det kommer til at tage tid. 

Stresshåndtering på arbejdspladsen
Arbejdsrelateret stress er vanskelig at løse alene. Alligevel kan alle have gavn af forskellige metoder til at håndtere stressede situationer, og det er den enkeltes medansvar at håndtere og sige fra over for stress på arbejdspladsen.

Psykiatrifonden har opstille 10 gode råd for, hvordan du håndterer stress på arbejdspladsen. 

 1. Skab overblik
 2. Prioriter dine opgaver
 3. Planlæg de prioriterede opgaver
 4. Afrund dagen
 5. Gør en ting ad gangen
 6. Hold pauser
 7. Dyrk motion
 8. Arbejd med din vejrtrækning
 9. Kommuniker med dine omgivelser
 10. Adskil arbejde og privatliv

En uddybende forklaring på de 10 råd finder du på Psykiatrifondens hjemmeside.

Du kan også teste din risiko for stress på Psykiatrifondens Stresstermometer


Til top