Tilbud til dig over 50 år

Projekt Turn Around 50

Vores arbejdsløse medlemmer over 50 år har sværere ved at komme tilbage i job end yngre kolleger. Nogle er desuden ramt af stress og føler sig nedslidte – andre har måske været ansat på den samme arbejdsplads i mange år, før de blev ledige. Til jer har vi skabt et særligt tilbud.

Projekt ”Turn Around 50+”, der løb i 2017 og 2018, er nu afsluttet. 

Kort før jul fik vi bevilget et nyt tilskud på 2,5 mio. kr. fra en offentlig pulje. Pengene er øremærket til projektet, som bygger videre på de gode erfaringer, vi har haft med Turn Around 50+.

Så snart vi er klar med et nyt program, vil vi lægge det ud på denne side.

Kursusforløb

Som deltager i Turn Around 50+ kommer du igennem et kursusforløb, der består af 9 fastlagte undervisningsdage fordelt på 3 uger. Kurset efterfølges af et individuelt forløb, hvor du bookes til individuel rådgivning og temamøder, der passer lige netop til dig.

Forløbet strækker sig over 3 måneder, men kan afbrydes når som helst, i tilfælde af at du kommer i arbejde.

Datoer og programmer

Projektet er endnu ikke startet op. 

Baggrund og samarbejdspartnere

Den nye bevilling er givet til et nyt projektfælleskab, hvor vi udover BUPL-A og Lærernes A-kasse også samarbejder med Socialpædagogernes A-kasse. 

Det nye projekt vil øge fokus på kompetenceudvikling, individuel sparring, konkret jobsøgning og samarbejde med arbejdsgivere. Projektet skal løfte den enkeltes mulighed for at komme i job markant ved at udruste deltageren med netop de kompetencer og værktøjer, som arbejdsmarkedet kræver og forventer - uanset om medlemmet ønsker et brancheskift eller at omstille sig til nye vilkår og funktioner sit nuværende fag.

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i projektet, så send en mail til Administrativ konsulent Sanne Neerup,sann@dsa.dk.

 

Læs nyheden: 2,5 mio. kr. til nyt jobsøgningsforløb til seniorer


Til top