Positiv psykologi

Søger du inspiration til at få mere optimisme ind i din hverdag? Så er temamødet "Positiv tilværelsespsykologi  - et godt liv" noget for dig. 

Føler du dig presset, eller har du blot brug for lidt inspiration til hverdagens udfordringer, så er dette temamøde måske lige det, du søger!

Temamødet Positiv Psykologi gennemføres som en workshop, hvor du dels inspireres med faglige oplæg og får en række helt enkle redskaber, som du kan få gavn af at benytte til at håndtere hverdagens udfordringer.  De enkle og praktiske redskaber går ud på at bevare og styrke din optimisme, faglighed, mentale styrke og din livsglæde i hverdagen. Vi har alle udfordringer gennem livet og i vores arbejde, hvor det kan være vanskeligt at få fat i kilden til energi og optimisme, men de tilværelsespsykologiske redskaber har vist sig at kunne støtte mennesker med meget store udfordringer til at finde ind til det, der giver mening, værdi og handlekraft, og til det der føles godt og rigtigt.

Temamødets gennemgående fokus inspirerer dig til at reflektere, finde indre ro, energi og styrke til at handle på det, der giver mening og værdi. Samtidig gennemføres øvelserne med respekt for den enkelte deltagers personlige grænser. 

Du får:

  • Inspiration til at opnå bedre balance i dit arbejds- og privatliv
  • Selvhjælpsredskaber til styrket anvendelse af dine tilværelseskompetencer
  • Konkrete øvelser til refleksion og handlekraft med positive tanker
Tilværelsespsykologi
Tilværelsespsykologien (TP) bygger på internationalt anerkendte teorier og forskning indenfor bl.a. positiv psykologi. Forskningen har vist, at vi mennesker anvender 10 tilværelseskompetencer til at skabe os et godt liv.


TP og de selvhjælpsredskaber, du bliver præsenteret for i denne workshop, giver dig et helhedsperspektiv på din situation. Du bliver præsenteret for Kompetence Cirklen og de 5 grundspørgsmål, som kan anvendes til at få øget bevidsthed og overblik over, hvad der er særligt vigtigt for dig at fokusere og handle på for at opnå det, du ønsker - og med et lille skridt ad gangen.

Målgruppe:
Alle medlemmer.

Underviser:
Løkke Munk Kirkegaard har drevet konsulentvirksomheden ClearVision i mere end 20 år. Hun har et stærkt kommunikativt fundament og stor undervisningserfaring. Specialet er at motivere og inspirere mennesker til øget trivsel i dagligdagen. Løkke er certificeret underviser i tilværelsespsykologi, Life-coach og Assertionstræner, har studeret på The Option Institute i USA i Narrativ og Kognitiv coaching samt taget en Master Class i Organisationspsykologi. Er medstifter af virksomheden etgodtlivnu ApS sammen med Susanne Gram-Hanssen.

Løkke har gennem årene undervist mange faggrupper, herunder ledere og medarbejdere indenfor DSAs målgruppe bl.a. fagpersonalet på Hornbæk Rygmarvsskadecenter samt HK, DJØF, AKA, Teknologisk Institut, Miljøforvaltningen, Udenrigsministeriet, Københavns Kommune, Brøndby Kommune, Ballerup Kommune, Aarhus Kommune mv. 

Afbud
Skulle du blive forhindret i at deltage i temamødet, skal du huske at afmelde dig tilbuddet elle melde afbud via Min Indbakke eller på 33151066, så en anden kan få din plads.

Dato og tilmelding:

Online temamøder
På grund af et øget smittetryk for COVID-19, har vi valgt at omlægge temamøderne til onlinemøder på den digitale mødeplatform Teams. Møderne er i den forbindelse reduceret til 3 timers varighed. Du vil senest dagen inden mødet modtage en mail med et link og en guide til, hvordan du logger dig på mødet. 

29. oktober, kl. 10.00 - 13.00
27. november, kl. 10.00 - 13.00
14. december, kl. 10.00 - 13.00

Klik på knappen "Tilmeld dig her" og vælg dato.
Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)

Samtykke
Når du klikker på ”Tilmeld dig her”, giver du samtidig dit samtykke til, at DSA udleverer dit navn til ekstern underviser til brug for udarbejdelse af deltageroversigt i forbindelse med din deltagelse i temamødet.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte DSA. 

Læs mere om: Dine rettigheder som registreret efter databeskyttelsesforordningen


Til top