Sparring for ledere

Er du leder, har du tidligere arbejdet med ledelse, eller ønsker du at gøre karriere som leder?

Du kan få professionel og individuel sparring om din egen udvikling som leder, dine ledelseskompetencer eller hvordan du komme nærmere målet at blive leder.

Book en individuel sparringssamtale med en karrierekonsulent, hvis du har brug for professionel karrierevejledning. Karrierekonsulenterne, som afholder disse samtaler, har en sundhedsfaglig baggrund, videreuddannelse og ledererfaring.

Vi tilbyder 2 typer samtaler alt efter, hvilket behov du har. Begge sparringssamtaler indebærer 2 samtaler af 60 minutters varighed.

Du kan frit vælge mellem de 2 samtaletyper, uanset om du er beskæftiget eller pt. jobsøgende.

Ledersparring: Vejledning i komplekse ansøgningsprocesser

Denne samtaletype er for dig, der søger nyt lederjob, og som har brug for hjælp til at lægge en strategisk jobsøgningsplan.

Du får bl.a. sparring på:

 • Hvordan du griber din jobsøgning an strategisk og gør opmærksom på dig selv via forskellige kanaler.
 • Hvordan du analyserer jobopslag og matcher det med dine faglige og personlige kompetencer i din ansøgning og dit CV.
 • Hvordan du anvender LinkedIn og dit netværk i din jobsøgning og i forbindelse med ansøgning til et specifikt lederjob.
 • Hvordan du griber en jobsamtale an, da de ofte består af 2 samtaler eller involverer nogle cases, som du skal løse.

Samtale 1
I forbindelse med booking af samtalen får du oplyst, hvordan du skal indsende dine dokumenter til os forud for samtalen.

Med udgangspunkt i dit materiale vejleder karrierekonsulenten dig om, hvordan du optimerer din ansøgning og dit CV på indhold, form og layout, så det matcher det, arbejdsgiveren søger. Derudover kigger I på, hvordan du optimerer din jobsøgningsstrategi, så du bliver synlig for arbejdsgiveren.

Samtale 2
Denne samtale kan afholdes, hvis du er blevet kaldt til jobsamtale og ønsker sparring på:

 • Hvordan du bedst muligt griber jobsamtalen an.
 • Hvis du har brug for hjælp til udarbejdelse af en case til jobsamtalen.

Begge samtaler er telefonmøder med den samme karrierekonsulent.  

Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)

Ledersparring: Afklaring, trivsel og arbejdsglæde

Denne samtaletype er opdelt i 2 samtaler og er for dig, der enten arbejder som leder, ønsker at gå andre veje eller gøre ny karriere som leder. 

Du kan bl.a. få sparring på:

 • Om du skal gøre et konkret karriereskifte til eller fra et lederjob – og hvordan du gør det.
 • Hvordan du realiserer din drøm om at blive leder. 
 • Hvilken retning du skal vælge, hvis du ikke længere ønsker at gå ledervejen.
 • Hvordan du styrker din egen trivsel og arbejdsglæde som leder.
 • Hvordan du kan udvikle dig fagligt og personligt som leder og styrke dine ledelseskompetencer.
 • Hvordan du kan gøre brug af flere af dine kompetencer i dit lederjob.

Samtale 1
Når du booker samtalen, modtager du et refleksionsark med en række ufuldendte sætninger, som du skal færdiggøre inden samtalen.

Ved samtalen tager karrierekonsulenten afsæt i arket, og sammen skaber I refleksioner over svarene. I udvælger sammen 1 til 2 temaer, hvor du gerne vil styrke dine ressourcer og udvikle dit potentiale. 

Samtale 2
De udvalgte temaer fra samtale 1 bliver udgangspunktet for samtale 2. I denne samtale sættes der fokus på det, der er vigtigt for dig, så du bliver aktivt involveret i at se muligheder for din egen udvikling.

Begge samtaler er telefonmøder med den samme karrierekonsulent. Du booker den første samtale nedenfor. Den anden samtale aftaler du direkte med karrierekonsulenten.

Bor du i Vestdanmark, skal du booke din samtale her Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)

Bor du i Østdanmark, skal du book din samtale her Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)

Metode – Guidet Egen Beslutning

Metoden ”Guidet Egen Beslutning” er et sundhedspædagogisk redskab udviklet af professor Vibeke Zoffmann i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og bliver i dag anvendt til problemløsning mellem patienter og sundhedsprofessionelle.

I Din Sundhedsfaglige A-kasse tager vi afsæt i metoden til at finde frem til dine udfordringer og de mulige løsninger, du har som leder. Derudover anvender vores karrierekonsulenter en systemisk og anerkendende tilgang til at afdække muligheder og begrænsninger.

Vores karrierekonsulenter, som afholder samtalerne, er superviseret i at anvende metoden ”Guidet Egen Beslutning” og holder sig løbende opdateret på den seneste viden inden for ledelse.


Til top